Veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord. De redactie verzamelt vragen uit de media en vragen die worden gesteld op bijeenkomsten, op social media en via contactformulier op deze website.

Heeft u een vraag die niet op deze pagina of op deze website wordt beantwoord? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Algemeen

 1. Wat is het Klimaatakkoord?
 2. Wat is het doel van het klimaatakkoord?
 3. Wanneer moet het Klimaatakkoord klaar zijn?
 4. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?
 5. Wie organiseert het klimaatakkoord?
 6. Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?
 7. Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en het Energieakkoord?
 8. Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?
 9. Hoe komt het Klimaatakkoord tot stand?
 10. Welke partijen doen mee aan het Klimaatakkoord en hoe zijn zij gekozen?
 11. Hoe zijn de voorzitters gekozen?
 12. Hoe kan ik een voorzitter uitnodigen?

Kosten en baten/Financiƫn

 1. Wat kost de transitie?
 2. Wie gaat de transitie betalen?
 3. Wat kost de organisatie van het Klimaatakkoord?
 4. Wat verdienen de voorzitters?
 5. Wat levert het Klimaatakkoord op?
 6. Waarom berekenen we de kosten van broeikasgas CO2 niet door in de producten die we kopen?

Burgerparticipatie

 1. Hoe worden burgers betrokken bij het Klimaatakkoord?
 2. Wat kan mijn rol als burger zijn in de Energietransitie en de uitvoering van het Klimaatakkoord?
 3. Wat kan ik zelf al doen?
 4. Waar kan ik subsidie of financiële ondersteuning voor mijn initiatief aanvragen?

Arbeidsmarkt en scholing

 1. Gaat het Klimaatakkoord banen kosten of opleveren?

Elektriciteit

 1. Hoeveel moeten we besparen, hoeveel duurzame energie moeten we opwekken?
 2. Hoe komt kernenergie aan de orde in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord?
 3. Krijgt kernenergie een rol in de energietransitie?
 4. Wat zijn de mogelijkheden voor kernenergie als optie in de energietransitie?
 5. Er zijn nieuwe veelbelovende concepten voor veilige productie van kernenergie, zoals thoriumreactoren. Komen die in beeld?
 6. Waarom importeren we geen zonnestroom uit de Sahara?
 7. Waarom laten we die windturbines op land niet achterwege en doen we alleen windturbines op zee?
 8. Helpt het ondergronds opslaan van het broeikasgas CO2? Moeten we dat willen, is het gevaarlijk?

Landbouw en landgebruik

 1. Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om de veestapel in te krimpen?
 2. Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om te zorgen dat mensen minder vlees eten?

Mobiliteit

 1. Waarom wordt de luchtvaart niet meegenomen in het Klimaatakkoord?
 2. Wordt het openbaar vervoer in Nederland meegenomen in het Klimaatakkoord?
 3. Wordt bus- en treinverkeer (als alternatief voor luchtvaart) in Europa meegenomen in het Klimaatakkoord?