Wie gaat wat betalen?

De verandering naar een duurzame samenleving betalen we met elkaar: bedrijven en burgers. Om het betaalbaar en eerlijk te maken, wil het kabinet de kosten voor burgers zo laag mogelijk houden. Daarom gaan bedrijven meer betalen dan in het verleden. Wel krijgt het bedrijfsleven ook subsidie van de overheid, omdat het kabinet niet wil dat bedrijven failliet gaan of naar het buitenland vertrekken, waardoor werkgelegenheid uit Nederland zou verdwijnen.