In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar - overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een Klimaatakkoord te sluiten.

Tweets @Klimaatakkoord

Klimaatakkoord @klimaatakkoord

Positief nieuwtje op de arbeidsmarkt twitter.com/doekle_terpstr…

2 uur geleden
Klimaatakkoord @klimaatakkoord

Een menukaart voor lokaal klimaatbeleid. Tips voor lokale bestuurders voor het invullen van hun rol in de uitvoering van het #Klimaatakkoord klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws…

3 uur geleden
Klimaatakkoord @klimaatakkoord

Zonnestroom is hot. Utrechts bedrijf haalt binnen enkele uren 2 miljoen euro op via crowdfunding duic.nl/ondernemen/utr… via @duicnl

20 uur geleden
Volg @Klimaatakkoord