In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar - overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – het nationale Klimaatakkoord te sluiten.

Tweets @Klimaatakkoord

Geretweet door @Klimaatakkoord
ReinoutKrijger @reinoutkrijger
21 uur geleden
Geretweet door @Klimaatakkoord
Martijn de Graaff @martijndegraaff

Klimaat- en energietransitie levert ook veel geld op. Dat is precies waarom we zouden moeten investeren! lnkd.in/dyiZ9JP

21 uur geleden
Klimaatakkoord @klimaatakkoord

De regio-indeling voor de Regionale Energiestrategieën is bekend. In de #RES werken gemeenten, provincies, waterschappen samen met lokale partijen om plannen te maken voor lokale energiebesparing en duurzame opwek. klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws… @IPO_Provincies @samenvoorklima1

1 dag geleden
Volg @Klimaatakkoord