Handig zoeken in overheidsdocumenten

Eerste, Tweede Kamer en ministeries wisselen vele documenten uit die relevant zijn voor partijen in het Klimaatakkoord. Deze pagina is een handig startpunt voor je zoektocht in die grote hoeveelheid informatie.

Wil je weten hoe de politiek en de overheid aankijken tegen de energietransitie, of delen daarvan? Op deze pagina hebben we een aantal dossiers en zoektermen voor je klaargezet. Daarmee krijg je zicht op de Kamerstukken en Handelingen (zoals verslagen van debatten) die gaan over de energietransitie, het Klimaatakkoord en alle sectoren daaronder.

Zie de korte gebruiksaanwijzing onderaan deze pagina.

Reageer als je suggesties hebt of iets mist.

Zoektermen en dossiers

 • Klimaatverandering (verzameling):

 • Klimaatbeleid Algemeen: In Dossier 32813 vind je enkele honderden documenten die gaan over het Nederlandse klimaatbeleid, het Klimaatakkoord en de monitoring daarvan.

  Deelonderwerpen (extra zoekterm):
 • Duurzame ontwikkeling en beleid:  Dossier 30196 is een breed dossier over duurzame ontwikkeling en beleid (sinds de Verkenning Duurzaamheid, 2004). Gaat onder andere over energie-efficiëntie, Warmtewet, isolatiemaatregelen, infrastructuur.
 • Mobiliteit:
  • Dossier 31209 gaat over het overheidsprogramma  'Schoon en zuinig' voor mobiliteit, en het vervolg daarop
  • Dossier 35626 gaat over het gebruik van hernieuwbare brandstoffen (zoals het bijmengen van biobrandstoffen).
  • Dossier 35910 gaat over de vrachtwagenheffing.
  • Dossier 31936 gaat over luchtvaartbeleid
 • Subsidie Duurzame Energie: Dossier 31239 gaat over de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) en de opvolgers daarvan.
 • Grondstoffen: Dossier 32852 gaat over grondstoffenvoorzieningszekerheid (onder andere over Circulaire Economie).

 • Wind op Zee: In Dossier 33561 vind je alles over de Structuurvisie Wind op Zee.

 • Wind op Land: In Dossier 33612 vind je alles over de Structuurvisie Wind op Land.
 • Wind op Zee: Dossier 35092 gaat over de Wet Windenergie op Zee.
 • Klimaatadaptatie: Dossier 35410 gaat over het voorstel voor  'Droge Voeten' (het aanpassen aan klimaatveranderinging).
 • Belastingen: Dossier 35304 gaat over wijzigingen in belastingwetten, zoals voor de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord en de ODE.
 • InvestNL: Dossier 35529 gaat over de instelling en de werkzaamheden van investeringsbank InvestNL. Die investeert ook in andere zaken dan klimaat en energie.
 • Steenkolen: Dossier 36668 gaat over de wet voor de sluiting van kolencentrales.
 • EU Taxonomie: Dossier 35921 gaat mede over de Nederlandse visie op de EU Taxonomie.
 • Kernenergie: Dossier 32645 gaat over het beleid voor (nieuwe) kerncentrales.

Korte handleiding

 • Kies uit het overzicht je eigen onderwerp, en verschaf jezelf daarmee toegang tot de dossiers in zoek.officielebekendmakingen.nl. Die dossiers bevatten soms honderden documenten.
 • Als je de link van het betreffende dossier aanklikt, krijg je een aantal resultaten te zien die je verder kan bekijken.
 • Vanuit die resultaten kan je ook verder 'filteren' door een extra zoekterm in te vullen in het daarvoor bestemde veld.
 • Wij zoeken alleen onder de categorieën Kamerstukken en Handelingen. Wellicht wil je alle parlementaire stukken zien, of bijvoorbeeld Kamervragen. Die kan je ook aanvinken als extra categorie, of als enige categorie.
 • Let op: bepaalde onderwerpen (zoals biomassa, kernenergie, isolatie, energiebelastingen) kunnen in verschillende dossiers terugkomen. Er is dus overlap.
 • Je kan natuurlijk ook zelf gaan zoeken in zoek.officielebekendmakingen.nl. Ook dan kan het handig zijn om gebruik te maken van de dossiernummers die wij al voor je hebben geselecteerd.

Waarschijnlijk is deze pagina nog niet compleet, dus reageer als je suggesties hebt of iets mist. Zo kunnen we de pagina regelmatig verversen.