Links

Op deze pagina vind je links naar websites die je privé en als professional verder kunnen helpen in je stappen naar een duurzamer Nederland.

Privé aan de slag

Op websites zoals Iedereendoetwat.nl en van Milieu Centraal vind je veel informatie over wat je privé en thuis kunt doen om duurzamer te leven. Je vindt er praktische informatie over energie, vervoer, voedsel en hergebruik:

Meer informatie over wat er op regionaal niveau gebeurt, zoals aardgasvrije wijken en de voortgang van de klimaattransitie, vind je via de links hieronder.

Professioneel aan de slag

Als ondernemer of werknemer kan je terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de mogelijkheden om uw bedrijf of organisatie te verduurzamen:

Het Klimaatplein informeert en activeert bedrijven en instellingen om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen.

Ben je werkzaam bij een gemeente, provincie of waterschap en zoek je meer informatie voor de klimaatprogramma’s en de voortgang op nationaal en regionaal niveau, dan kan je terecht bij:

 • Het Nationaal Programma RES voor informatie over de regionale energiestrategieën:
  regionale-energiestrategie.nl
 • Het platform Aardgasvrije Wijken voor meer informatie over de proeftuinen, het Kennis en Leerprogramma en diverse thema's die een rol spelen bij de wijkgerichte aanpak:
  aardgasvrijewijken.nl
 • Het Expertise Centrum Warmte (ECW) voor ondersteuning op technisch, economisch, juridisch en duurzaamheidsvlak bij de warmtetransitie van woningen en gebouwen:
  expertisecentrumwarmte.nl
 • Het Netwerk Aquathermie voor de mogelijkheden om met aquathermie gebouwen te verwarmen en te koelen:
  aquathermie.nl
 • Het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat (LCNK), het platform van en voor (overheids)communicatieadviseurs die bezig zijn met het onderwerp klimaat, om kennis te delen, met elkaar in contact te komen en elkaar vragen te stellen:
  lcnk.nl
 • De Participatiecoalitie voor hulp bij het betrekken van bewoners:
  departicipatiecoalitie.nl
 • Het Lokaal Klimaatportaal voor informatie over de voortgang van de klimaattransitie:
  lokaalklimaatportaal.nl

Monitoring

Ben je benieuwd wat de resultaten zijn van ieders inspanningen voor het klimaat? Ga dan naar de volgende websites:

 • Klimaatmonitor, voor actuele lokale gegevens over CO2-uitstoot, energieopwekking en energiegebruik in het algemeen en per onderwerp (bijvoorbeeld woningen en mobiliteit).
 • Het Dashboard Klimaatbeleid geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland.
 • Energieopwek.nl, voor realtime gegevens van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland per bron (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie op land, maar ook warmtepompen, geothermie e.d.)

Meer algemene informatie over de energievoorziening (productie, consumptie, uitstoot) in Nederland vind je bijvoorbeeld bij EBN of CBS, of in het Compendium voor de leefomgeving.

Algemeen klimaatbeleid

Uitleg over het klimaatbeleid vind je op Rijksoverheid.nl:

Beleidsinformatie per sector vind je op de websites van de verantwoordelijke ministeries:

Je kunt ook zoeken naar overheidsdocumenten, op verschillende thema's.