Links

Op deze pagina vindt u links naar websites die u privé en als professional verder kunnen helpen in uw stappen naar een duurzamer Nederland.

Privé aan de slag

Op de website Iedereendoetwat.nl vindt u een overzicht alles wat u privé en thuis kunt doen om duurzamer te leven. U vindt er praktische informatie over energie, vervoer, voedsel en hergebruik:

Meer informatie over wat er op regionaal niveau gebeurt, zoals aardgasvrije wijken en de voortgang van de klimaattransitie, vindt u via de links hieronder.

Professioneel aan de slag

Als ondernemer of werknemer kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de mogelijkheden om uw bedrijf of organisatie te verduurzamen:

Het Klimaatplein informeert en activeert bedrijven en instellingen om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen.

Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie of waterschap en zoekt u meer informatie voor de klimaatprogramma’s en de voortgang op nationaal en regionaal niveau, dan kunt u terecht bij:

 • Het Nationaal Programma RES voor informatie over de regionale energiestrategieën:
  regionale-energiestrategie.nl
 • Het platform Aardgasvrije Wijken voor meer informatie over de proeftuinen, het Kennis en Leerprogramma en diverse thema's die een rol spelen bij de wijkgerichte aanpak:
  aardgasvrijewijken.nl
 • Het Expertise Centrum Warmte (ECW) voor ondersteuning op technisch, economisch, juridisch en duurzaamheidsvlak bij de warmtetransitie van woningen en gebouwen:
  expertisecentrumwarmte.nl
 • Het Netwerk Aquathermie voor de mogelijkheden om met aquathermie gebouwen te verwarmen en te koelen:
  aquathermie.nl
 • Het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat (LCNK), het platform van en voor (overheids)communicatieadviseurs die bezig zijn met het onderwerp klimaat, om kennis te delen, met elkaar in contact te komen en elkaar vragen te stellen:
  lcnk.nl
 • De Participatiecoalitie voor hulp bij het betrekken van bewoners:
  departicipatiecoalitie.nl
 • Het Lokaal Klimaatportaal voor informatie over de voortgang van de klimaattransitie:
  lokaalklimaatportaal.nl

Monitoring

Bent u benieuwd wat de resultaten zijn van ieders inspanningen voor het klimaat? Ga dan naar de volgende websites:

 • Klimaatmonitor, voor actuele lokale gegevens over CO2-uitstoot, energieopwekking en energiegebruik in het algemeen en per onderwerp (bijvoorbeeld woningen en mobiliteit).
 • Energieopwek.nl, voor realtime gegevens van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland per bron (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie op land, maar ook warmtepompen, geothermie e.d.)

Algemeen klimaatbeleid

Uitleg over het klimaatbeleid vindt u op Rijksoverheid.nl:

Beleidsinformatie per sector vindt u op de websites van de verantwoordelijke ministeries: