Kerncijfers energie in Nederland in beeld

EBN heeft een infographic gepubliceerd met daarin recente cijfers over gebruik, productie, in- en export van energie in Nederland. De brochure geeft een beeld van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld duurzame energie.

Beeld: EBN

Energie Beheer Nederland (EBN) is 100 procent in eigendom van de Nederlandse Staat. Het bedrijf is aangewezen voor het 'uitvoeren van de doelmatige opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van koolwaterstoffen. Daarnaast adviseert EBN de overheid over delen van het energie- en klimaatbeleid.

De infographic 'Energie in cijfers' is onderdeel van het EBN-programma Energie in Nederland, waarin nog meer feiten en cijfers staan verzameld. Die zijn onder andere bedoeld voor professionals, scholen en een groter publiek. Ook werkt EBN, samen met de Argumentenfabriek en een groot aantal andere partijen, aan ‘Zo werkt energie in Nederland’. Dat heeft als doel om alle relevante informatie over de werking van het energiesysteem in Nederland op één plek samen te brengen en wordt later dit jaar gepubliceerd.

Een papieren versie van de infographic kan worden besteld via de e-mail.