De inhoud op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Klimaatberaad. Niet alle documenten en artikelen zijn officiële overheidsstukken.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat faciliteert de technische ondersteuning.

woordmerk Klimaatakkoord