Kijk mee in het Klimaatdashboard

Het Dashboard Klimaatbeleid maakt inzichtelijk hoe het klimaatbeleid in Nederland ervoor staat. Op het dashboard is onder andere de ontwikkeling van broeikasgassen in Nederland terug te zien. De informatie is ingedeeld langs vier niveaus die een samenhangend beeld geven van de voortgang van het klimaatbeleid: beleid en afspraken; randvoorwaarden; gedragsverandering en resultaten. 

Neem ook een kijkje in het Klimaatdashboard en kom erachter wat het te verwachten effect is van het huidige beleid in 2030.