Eindverslag Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Energietransitie vraagt politieke moed

De energietransitie is niet meer te stoppen. De klimaattrein wordt een hogesnelheidstrein. Omdat de transitie schoksgewijs zal lopen, pijn zal doen en tot onrust kan leiden, vraagt het politieke moed en consistent beleid. Dit schrijft Ed Nijpels aan minister Jetten van Klimaat en Energie in zijn laatste brief als voorzitter het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Het Voortgangsoverleg stopt per 3 november. De sterkere sturing door de overheid en het nieuwe beleid bovenop het Klimaatakkoord maken het overbodig om de voortgang van het klimaatbeleid op reguliere basis in een Voortgangsoverleg te bespreken. Omdat de transitie niet zonder maatschappelijke betrokkenheid kan, start op 4 november het Nationaal Klimaat Platform. Dit heeft als opdracht te helpen de transitie te versnellen en te zorgen voor de verbinding met alle geledingen in de maatschappij.

cover jaarverslag 2022

Politieke moed

Nijpels drukt de politiek op het hart moed te tonen bij het klimaatbeleid en geen besluiten voor zich ui te schuiven.  "Consistent beleid betekent niet het beleid bij burgers door de strot te duwen. Maar draagvlak mag ook geen vluchtheuvel zijn voor bange politici." 
Het moet ook geen alleingang van de politiek worden. Het vraagt om maatschappelijke betrokkenheid. "Regievoeren betekent juist het nauwer betrekken van maatschappelijke partijen en burgers”, stelt Nijpels.

Blik op lange termijn

Hij wijst erop dat de overheid regie moet voeren met een blik op de toekomst. Te vaak zijn er de afgelopen tijd besluiten genomen voor de korte termijn, die op lange termijn veel duurder uitpakken. Bijvoorbeeld de angst voor onnodige investeringen in de netwerken die nu leidt tot hoge kosten om de netten alsnog snel te verzwaren.

Brede blik

Klimaatbeleid vraagt ook een brede blik. Het is niet los te zien van de ontwikkeling van biodiversiteit en beschikbaarheid van schaarse grondstoffen. Dat laatste vraagt om een sterk beleid op circulariteit. “Alles dat nu vergeten wordt, ligt later alsnog op het bordje van burgers en bedrijven”. 

Terugblikkend op tien jaar betrokkenheid bij klimaatbeleid stelt Nijpels dat de opgave eerder groter dan kleiner wordt. Versnelling is nodig. “Zolang we te weinig actie blijven ondernemen, zullen de duurzaamheidsuitdagingen met de dag groter worden. Daarom is ieders inzet, nu en in de toekomst, essentieel en van fundamenteel belang”.