Klimaatakkoord: Belangrijkste stukken op een rij

Op deze pagina vindt u links naar de belangrijke stukken van het Klimaatakkoord.

Links naar de aparte hoofdstukken van het Klimaatakkoord per klimaattafel en per thema vindt u op de sector- en themapagina's op onze site.

Link naar het nieuwsbericht van 28 juni.

Download hier het complete Klimaatakkoord.

Zie de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

Zie Het Klimaatakkoord in (meer) dan 70 vragen op de website van het ministerie van EZK.

Zie de brief van voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad aan de Tweede Kamer.

Zie de brief van voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad aan deelnemers van het Klimaatakkoord.