Ed Nijpels: "Actieve steun van het grootste belang voor de uitvoering"

Het kabinet heeft vandaag het Klimaatakkoord gepubliceerd. Als ook het parlement het akkoord heeft behandeld — naar verwachting nog volgende week — kan de uitvoering starten. Daarbij is de actieve steun van zo veel mogelijk partijen van groot belang, vindt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Ed Nijpels, Eric Wiebes en Stientje van Veldhoven tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord
Beeld: ©EZK / Valerie Kuypers

“De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders zijn daarvoor nodig. Dat past bij een maatschappelijk akkoord. Het kabinet realiseert zich dat steun van zoveel mogelijk partijen noodzakelijk is,” zegt Ed Nijpels. Hij vraagt aan alle partijen om het Klimaatakkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen. Veel partijen hebben al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering.

Gezamenlijk doel

Nijpels wijst erop dat het akkoord maatregelen bevat die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn volgens hem belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

De partijen die aan het akkoord meewerkten wordt nu gevraagd formeel te bevestigen dat ze:

  • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen.
  • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-emissiereductie te realiseren.
  • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is.

Ongekende prestatie

“Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden,” aldus Nijpels.