Het Akkoord

Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering:

Hieronder vind je het complete akkoord en korte samenvattingen van de afspraken en links naar meer informatie.

Afspraken van het Klimaatakkoord in een notendop