In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. De fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert het aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie.

In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog te duur. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing. Er is ook subsidie om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op die manier kan de industrie uitgroeien tot de meest CO2 efficiënte bedrijfstak in Europa op een manier dat de internationale concurrentiepositie niet in gevaar komt.

infographic sector Industrie

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographic downloaden.

Er zijn afspraken gemaakt over:

  • Fabrieken kunnen nog efficiënter produceren dan ze nu al doen. Het gaat hier om veel verschillende technologieën. Veel wordt bijvoorbeeld verwacht van anders omgaan met warmte, gebruik van warmtepompen en hergebruik van grondstoffen.
  • Aardgas kan vervangen worden door duurzame elektriciteit, aardwarmte of groene waterstof dat gemaakt wordt met duurzaam opgewekte elektriciteit.
  • CO2 kan worden opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Op de weg naar volledige duurzaamheid in 2050 kan dit op kortere termijn een vermindering van CO2-uitstoot opleveren. Dit wordt ook wel Carbon Capture and Storage (CCS) genoemd. 
  • De broeikasgassen kunnen ook grondstof worden voor andere sectoren. Dit heet Carbon Capture and Usage (CCU). De tuinbouw gaat meer CO2 afnemen om de planten in de kas te laten groeien. Met CO2 en duurzame stroom is synthetische kerosine te maken. Met die brandstof kan ook de luchtvaart verduurzamen. Zo komen er meer toepassingen om CO2 als grondstof te gebruiken.
  • Restwarmte van de industrie gaat gebruikt worden voor verwarming van kantoren, woningen en kassen. Dat spaart aardgasgebruik in de andere sectoren.
  • Aardgas en aardolie als grondstof worden steeds meer vervangen door biobased grondstoffen of hergebruik van grondstoffen. Dat is nu nog duur en levert op korte termijn niet veel klimaatwinst op. In 2050 moet deze ombouw compleet zijn.
  • De industrie betaalt een flink deel van de kosten voor deze ombouw zelf, maar kan ook rekenen op subsidies van de overheid.
  • In het ontwerp zit een voorstel dat bedrijven verplicht plannen maken om hun uitstoot te verminderen. Goede plannen krijgen subsidie. Bedrijven met slechte of geen plannen krijgen een boete. De voorlopers worden zo beloond, de achterblijvers beboet.

Lees verder in het ontwerp van het Klimaatakkoord, hoofdstuk Industrie