Bedrijven en organisaties in de sector Industrie willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen: 14,3 miljard kilogram minder in 2030. De ambitie is een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zelfs bijna nul is. Waar uit biomassa, CO2 en reststromen de grondstoffen worden gehaald voor onder andere de chemie en de brandstoffen voor de lucht- en zeevaart.

Voorstellen voor de Industrie

Grote thema’s aan de sectortafel Industrie zijn proces efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair gebruik van grondstoffen. Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS) is noodzakelijk als tussenoplossing om de doelen voor 2030 te halen, maar is ook een opmaat naar het hergebruik van koolstof in de circulaire economie (Carbon Capture and Usage - CCU). Met behulp van innovatie en pilots wordt geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bioraffinage en warmtepompen, die na 2030 een belangrijke rol gaan spelen.

Hoe de sector Industrie dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Industrie.