Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal dat gebruikt kan worden als brandstof of grondstof. Dat kan bijvoorbeeld hout zijn, snoeiafval, afval uit de voedingsindustrie, dierlijke mest of olie uit zaden. In het Klimaatakkoord zijn er veel toepassingen denkbaar met biomassa.

Het gesprek over de benutting van biomassa als brandstof en grondstof is aan alle sectortafels gevoerd en nog niet afgerond. Wel is er brede overeenstemming dat biomassa duurzaam moet zijn. Belangrijk daarbij is dat de klimaattafels afspraken maken over wanneer biomassa duurzaam is (duurzaamheidskader). Dat vormt dan een richtsnoer voor alle sectoren die biomassa willen inzetten.

Mogelijke toepassingen van biomassa

  • Industrie: In de industrie is duurzame biomassa op de lange termijn een oplossing als een vervanger van grondstoffen die we nu uit aardolie en aardgas maken, zoals plastics.
  • Mobiliteit: Biomassa kan een tijdelijke optie zijn als biobrandstof voor zwaar wegtransport, lucht- en scheepvaart. Dan is het een tussenoplossing in de overschakeling naar elektrische aandrijving of aandrijving met groene waterstof.
  • Gebouwde omgeving: In de gebouwde omgeving kan biomassa ingezet worden als bouwmateriaal, bijvoorbeeld hout voor constructie of vezels voor isolatie. Ook kan biogas het aardgas vervangen bij de verwarming van gebouwen.
  • Energie-opwekking: Hout en ander materiaal kunnen steenkool vergangen bij het opwekken van stroom. De industrie kan biomassa gebruiken als brandstof voor productieprocessen die veel energie vragen, zoals de productie van glas en staal. Daarvoor wordt nu meestal aardgas gebruikt.

Dubbele toepassing

Biomassa kan ook een dubbele toepassing hebben. Als eerste stap worden er dan uit de biomassa grondstoffen voor de industrie gehaald. Het materiaal dat overblijft, kan dan als brandstof dienen om stroom mee op te wekken of als brandstof voor industriële processen waar veel hitte of energie voor nodig is.

Biomassa in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Lees het hoofdstuk Biomassa uit het 'Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord', dat op 10 juli 2018 werd gepresenteerd.