SER-advies brengt balans in debat biogrondstoffen

Duurzame biogrondstoffen zijn noodzakelijk voor een CO2-neutrale en circulaire economie. Wel moeten de grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet en voldoen aan heldere duurzaamheidseisen. Dat staat in het SER-advies Biomassa in Balans.

Beeld: ©SER / SER
Biomassa heeft vele vormen en kan op vele plekken worden ingezet als biogrondstof

Het SER-advies werd vanochtend aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij ziet met het rapport weer nuance terugkeren in het verhitte debat over biomassa. Tevens beloofde zij dat het kabinet na de zomer met een reactie komt. “Niet alle biomassa is fout, niet alles is goed. We moeten kijken: hoe kan het wel. Dit SER-advies is een stevige basis. Nu is het aan het kabinet om die principes om te gaan zetten in een duurzaamheidskader.”

Beeld: ©SER / SER
Beslisboom voor het bepalen van de waarde in het gebruik van biogrondstoffen.

Beslisboom

Kern van het advies is het streven naar zo’n hoogwaardig mogelijke inzet van biogrondstoffen. Om de kwaliteit van de toepassing te bepalen is een ‘beslisboom’ opgesteld. Daarin zitten vertakkingen waarover politieke besluiten nodig zijn. Het kabinet zal die vastleggen in het duurzaamheidskader.

De inzet van biogrondstoffen voor de chemie en in materialen is een hoogwaardige toepassing. Bij die toepassing komt de koolstof uit biogrondstoffen niet vrij als broeikasgas, maar wordt die langjarig vastgelegd. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de productie van plastics, waarvoor nu nog aardolie wordt gebruit. Maar die technologie staat nog in de kinderschoenen en moet worden opgebouwd.

Laagwaardige toepassingen waarvoor een alternatief is, zoals voor warmte voor gebouwen of elektriciteit, moeten worden afgebouwd. Bij elektriciteit zijn er al alternatieven, zegt de SER. Voor warmte is het belangrijk dat het kabinet eraan werkt dat alternatieven zoals geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk op grote schaal beschikbaar komen.

Tussen laag- en hoogwaardig zitten ook nog toepassingen waarvoor nog geen alternatief is, bijvoorbeeld voor biobrandstoffen in zwaar transport, lucht- en scheepvaart. Die moeten worden omgebouwd naar duurzame alternatieven zoals synthetische kerosine of groene waterstof.

Klimaatakkoord

Alle partijen onderschrijven dat biogrondstoffen nodig zijn voor een CO2-neutrale en circulaire economie. Ed Nijpels, voorzitter van de SER-Commissie Duurzaam Ondernemen en tevens voorzitter van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord: “Het hoofdstuk Biomassa in het Klimaatakkoord bevatte drie pagina’s. Daarin stonden al, lichtjes aangezet, een paar criteria. Die zijn nu uitgebreid uitgewerkt en voorzien van getallen en kaders.”

Tîjdens de persconferentie nam Nijpels ook nog even zijn rol als voorzitter van het Voortgangsoverleg, verwijzend naar de discussie over houtige biomassa van de laatste weken: “Het Klimaatakkoord is niet een soort supermarkt waarin je naar willekeur kan winkelen. Het is een deal van honderd partijen, soms met minder leuke afspraken. Maar we moeten kijken naar het totaal van alle afspraken. Het adagium is dus: als je een gat veroorzaakt, moet je die ook dichten.

SER-Commissie

Het advies is voorbereid door de SER-commissie Duurzaam Ondernemen, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, en de Subcommissie Biomassa, met voorzitter professor Katrien Termeer. In de SER-commissie zaten de Kroonleden, werkgevers en werknemers, natuur-en-milieuorganisaties en onafhankelijke deskundigen.