Het Klimaatakkoord kan zorgen dat de ontwikkeling van groene waterstof in een versnelling komt. Waterstof biedt mogelijkheden als energiedrager voor mobiliteit en transport, in de industrie en de energiesector en mogelijk ook in de gebouwde omgeving. De gedeelde verwachting is dat de toepassing van waterstof als grondstof in de industrie en als energiedrager vooral na 2030 tot opschaling zal komen. Een programmatische aanpak wordt voorgesteld om de ontwikkeling en uitrol van groene waterstof te versnellen.

Lees het hoofdstuk Waterstof uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.