Nationaal Waterstof Programma gepubliceerd

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van EZK heeft op woensdag 9 juli het Nationaal Waterstof Programma in ontvangst genomen. Het doel van het programma is om de bijdrage van waterstof aan de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en daarna te realiseren. Deze afspraak komt voort uit het Klimaatakkoord.

Over dit werkplan hebben we een KlimaatCast met Jörg Gigler, trekker en directeur van TKI Nieuw Gas.

Beeld: ©EZK / EZK
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van EZK met het Nationaal Waterstof Programma. Direct rechts van haar staat Jörg Gigler, voorzitter van de brede werkgroep.

Werkgroep

Een cross-sectorale werkgroep waterstof werkte dit werkplan voor de periode 2022-2025, met een doorkijk naar 2030, uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze brede werkgroep, met 19 organisaties, heeft de kabinetsvisie en de beleidsagenda van de rijksoverheid in een bredere context geplaatst.

Voorzitter Jörg Gigler van de werkgroep: “Met dit werkplan kan gericht uitvoering worden gegeven aan de grote ambities én benutting van kansen die Nederland heeft op het terrein van waterstof. Tegelijkertijd draagt het bij aan het realiseren van onze klimaatambities. We waren al begonnen met waterstof; met dit werkplan in de hand gaan we opschalen.”

Focus op drie sporen

De werkgroep adviseert om de uitvoering van het werkplan te concentreren op drie sporen: ontwikkel grootschalig voor de industrie, decentraal voor de regio en organiseer de randvoorwaarden.

De grootschalige ontwikkeling betreft de snelle opschaling van de offshore-productie die ingezet kan worden in de vijf industrieclusters, het zware transport en in havens. Naast de eigen waterstofproductie is import van belang, evenals de doorvoer naar onze buurlanden.

De decentrale waterstofproductie wordt gekoppeld aan lokale opwekking van duurzame elektriciteit, aan de toepassing in zwaar transport, logistiek en mobiliteit en op termijn aan de gebouwde omgeving. Op lokaal niveau kan waterstofproductie helpen om congestieproblemen in de elektriciteitsinfrastructuur te verminderen.

De randvoorwaarden om beide sporen mogelijk te maken betreffen thema’s zoals wet- en regelgeving, veiligheid, maatschappelijke inbedding, certificering en ontwikkeling en organisatie van de maakindustrie.

KlimaatCast

Over dit werkplan hebben we een KlimaatCast met Jörg Gigler, trekker en directeur van TKI Nieuw Gas en voorzitter van de cross-sectorale werkgroep: “Als we nu niet opschalen, donderen we uit de kopgroep in waterstof. Nu moeten we het werkplan met kracht ontwikkelen.”