Taskforce infrastructuur industrie doet aanbevelingen

Vandaag presenteerde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) haar rapport over welke infrastructuur nodig is voor de energietransitie in de industrie, en hoe die netwerken voor bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof en CO2 tot stand kunnen komen. Het rapport--een gevolg van een afspraak uit het Klimaatakkoord--bevat een aantal aanbevelingen. Minister Wiebes van EZK komt na de zomer met een reactie.

Beeld: ©Rijksoverheid
Wiebes krijgt het rapport uit handen van Carolien Gehrels (voorzitter TIKI, directeur European Cities Arcadis). Rechts staat TIKI-leden Hans Grünfeld (directeur VEMW) en Marc van der Linden (Stedin).

In oktober vorig jaar benoemde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). Volgens de afspraak in het Klimaatakkoord had de taskforce de opdracht om te zien waar industrie infrastructurele belemmeringen ondervindt bij het nakomen van de afspraken in het Klimaatakkoord, en welke oplossingen daarvoor zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over verzwaren van het elektriciteitsnet, om aardgas als energiedrager te kunnen vervangen door stroom. Ook een waterstofnet en een CO2-leidingennet (ten behoeve van opslag en gebruik van CO2) zullen nodig zijn.

Oplossingsrichting

De taskforce heeft een analyse gemaakt van de infrastructuur die nu al in Nederland ligt, en van de onzekerheden en knelpunten die bestaan voor de energietransitie in de industrie. Vervolgens is met veel betrokkenen gesproken en komt de taskforce met vier ‘oplossingsrichtingen’:

  • Een integrale energiehoofdinfrastructuur zou tot stand moeten komen via afspraken tussen industrie, netwerkbedrijven en overheden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). De MIEK maakt duidelijk welke knelpunten voorrang heben en hoe besluiten tot stand komen
  • Er moet een systeem komen voor opslag van hergebruik van CO2, op basis van de projecten die al lopen in de Rotterdamse haven (Porthos) en in Amsterdam (Athos),
  • Een onderzoek naar netwerken voor waterstof en CO2 naar België en Duitsland moet duidelijk maken hoe de Nederlandse economie daaruit voordeel kan putten.
  • Voldoen aan enkele voorwaarden zoals regelgeving om het potentieel voor CO2-besparing ten volle te kunnen benutten.

De taskforce schat dat er in de totale infrastructuur tot 2030 ongeveer 40 tot 50 miljard euro zou moeten worden geïnvesteerd om die ‘klimaatbestendig’ te maken.

De taskforce bestaat uit: Carolien Gehrels (voorzitter, directeur European Cities Arcadis), Hans Grünfeld (directeur VEMW) en Marc van der Linden (Stedin).