Infographics Industrie Industry English

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere Engelstalige versies van de infographic Industrie, geschikt voor digitaal gebruik en voor drukwerk. De infographic geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken van de sectortafel Industrie.

The link below gives you access to multiple English-language versions of the Industry infographic, suitable for digital use and for printed matter. The infographic provides an overview of the most important agreements of the Industry sector table.