Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren. Een deel van de uitstoot van broeikasgas is namelijk niet te vermijden. Koeien produceren methaan. Uit kunstmest komt lachgags vrij, ook een broeikasgas. De sector legt ook CO2 vast: in bomen, de bodem en gras. Dat draagt weer bij aan de reductie doelstelling.

Bij de aanpak hebben daarom vele partijen een rol. Dan gaat het om de boeren, tuinders en terreinbeheerders. Het gaat ook om voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties (ngo’s). Die gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Dan zijn er ook nog randvoorwaarden. Er moet genoeg voedsel en gewassen geproduceerd worden met behoud van de biodiversiteit. Ook moet de sector economisch gezond blijven.

infographic sector Landbouw en landgebruik

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographic downloaden.

Veehouderij

De belangrijkste afspraken:

 • Er komen in 2019 plannen om mest van koeien, varkens, geiten en kippen anders te verwerken. Mest zorgt namelijk voor het krachtige broeikasgas methaan. Dit begint in de stal waar mest anders wordt verwerkt. Ook aangepast diervoer zorgt voor minder methaanuitstoot.
 • Stallen en landbouwmachines worden zuiniger.
 • De landbouw moet meer circulair worden.

Glastuinbouw

De belangrijkste afspraken:

 • De glastuinbouw gaat van het gas af. Verwarming gebeurt met aardwarmte of restwarmte van de industrie. De CO2 voor het groeien kasplanten komt van fabrieken die hun CO2 afvangen in plaats van uitstoten. Dit is een vorm van het zogenoemde Carbon Caputre and Usage (CCU).
 • Bedrijven nemen zelf het voortouw met maatregelen, en zullen daarop ook worden afgerekend. Er zijn afspraken gemaakt over financiering van maatregelen.

Landgebruik

De belangrijkste afspraken:

 • Ook anders met land omgaan scheelt CO2-uitstoot:
 • Veen moet natter blijven, dan komt er minder broeikasgas vrij
 • Met andere manier van bewerken kan landbouwgrond meer CO2 opslaan
 • Met minder ontbossing zijn er meer bomen om CO2 op te nemen.

Consumenten

De belangrijkste afspraken:

 • Bedrijven en organisaties gaan mensen stimuleren minder voedsel te verspillen.
 • Minder vlees eten ten gunste van plantaardige eiwitten helpt ook.
 • De landbouw kan ook biomassa produceren. Ten eerste om daar grond vruchtbaar mee te houden. Het kan gebruikt worden als diervoer of ander voedsel. De volgende toepassing is als grondstof voor de chemie. Tenslotte kan je het verbranden voor warmte of om er stroom mee op te wekken.

Lees verder in het ontwerp van het Klimaatakkoord, hoofdstuk Landbouw en landgebruik.