Mobiliteit kan en moet schoner en slimmer. Daarom wordt hard gewerkt aan mogelijkheden voor een duurzaam mobiliteitssysteem: mobiliteit zonder emissies (zonder schadelijke uitlaatgassen), met uitstekende bereikbaarheid en toegankelijk voor burgers en bedrijven.  De overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem vraagt een andere kijk op de manier waarop wij onszelf en of onze producten verplaatsen.

Mobiliteit nieuwe praatplaat versie 5 maart 2019

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographic downloaden.

De belangrijkste afspraken:

 • De auto zonder uitstoot wordt al voor 2030 normaal.
 • Daarvoor zijn in 2030 ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar.
 • Naast volledig elektrische auto’s rijden er dan ook voertuigen op waterstof of zonnecellen.
 • Tankstations veranderen in plaatsen waar naast laadpalen ook waterstofstations te vinden zijn.
 • Belastingen worden zo aangepast dat ze burgers en bedrijven helpen in de overstap naar schone en slimme mobiliteit.
 • Duurzaam geavanceerde brandstoffen worden in Nederland ontwikkeld en geproduceerd.
 • In de EU verhogen we de normen ten aanzien van het verplicht percentage hernieuwbare energie in de EU.
 • Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen steeds meer zero-emissie zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang.
 • Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030 100% emissieloos. Datzelfde geldt voor bouwverkeer en mobiele werktuigen.
 • De logistieke sector gaat ook verduurzamen, onder andere door ketenoptimalisatie. Door optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad, ontstaan mogelijkheden voor zero emissie in de stad. Dit leidt tot een reductie van 30 procent van de CO2-uitstoot door achterland- en continentaal vervoer in 2030.
 • Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos worden.
 • Om de zakelijke personenmobiliteit te verduurzamen kan worden gedacht aan onder andere invoeren parkeerbeleid, overstappen naar volledig elektrische auto’s van de zaak, gratis OV (privé en zakelijk), stimuleren fietsgebruik, bonus-malus bij invoering mobiliteitsbudget, verstrekken van mobiliteitskaarte voor leaserijders.
 • Fietssnelwegen worden beter verbonden, autodelen wordt nog gemakkelijker, maar ook combinaties van mobiliteitsvormen worden beter inzichtelijk gemaakt door apps/open data.
 • Zo zorgen we samen voor 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers minder in 2030.
   

Lees verder in het ontwerp van het Klimaatakkoord, hoofdstuk Mobiliteit.