Mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Dit is de visie die de deelnemers aan de Mobiliteitstafel willen bereiken door in te zetten op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut én uiteindelijk alle modaliteiten schoon zijn. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de afspraken van Parijs, maar wordt ook een significante bijdrage geleverd aan de terugdringing van overige milieuschade.

Hieronder vind je de afspraken voor Mobiliteit in woord en beeld.

Uitvoering afspraken

De uitvoering van de afspraken voor Mobiliteit valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(IenW). Op de website van het ministerie van IenW vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals milieuvriendelijke brandstoffen, openbaar vervoer en luchtvaart.

 • Mobiliteit nieuwe praatplaat versie 5 maart 2019

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. Je kunt hier de infographic downloaden. De Engelstalige versie is hier beschikbaar.

De belangrijkste afspraken:

Duurzame energiedragers

 • Elektrificeren (via batterij, waterstof, zonnecellen)
 • Biobrandstoffen: Duurzaam geavanceerde brandstoffen worden in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Vooral in te zetten waar elektrificering (nog) niet mogelijk is.

Elektrisch vervoer

 • Elektrische personenauto’s: De personenauto zonder uitstoot wordt al voor 2030 normaal. Vanaf 2030 zijn alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop. Naast batterij-elektrische personenauto’s rijden er dan ook voertuigen op waterstof of zonnecellen.
 • Laadinfrastructuur: In 2030 zijn ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar.

Verduurzaming logistiek

 • Emissieloos transport: Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030 100% emissieloos. Datzelfde geldt voor bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en mobiele werktuigen.
 • Emissievrije zones in de stad: Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen steeds meer zero-emissie zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang.
 • De logistieke sector gaat ook verduurzamen, onder andere door ketenoptimalisatie. Door optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad, ontstaan mogelijkheden voor zero emissie in de stad. Dit leidt tot een reductie van 30 procent van de CO2-uitstoot door achterland- en continentaal vervoer in 2030.
 • Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos worden.

Verduurzaming personenmobiliteit

 • Om de zakelijke personenmobiliteit te verduurzamen kan worden gedacht aan onder andere invoeren selectief parkeerbeleid, overstappen naar volledig elektrische auto’s van de zaak, OV-abonnementen (privé en zakelijk), stimuleren fietsgebruik, bonus-malus bij invoering mobiliteitsbudget, verstrekken van mobiliteitskaarten voor leaserijders.
 • Fietssnelwegen worden beter verbonden, autodelen wordt nog gemakkelijker, maar ook combinaties van mobiliteitsvormen worden beter inzichtelijk gemaakt door apps/open data.
 • Zo zorgen we samen voor 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers minder in 2030.

Financiële afspraken

 • Belastingen worden zo aangepast dat ze burgers en bedrijven helpen in de overstap naar schone en slimme mobiliteit, zoals lagere autobelastingen (BPM, MRB) plus een aanschafsubsidie voor emissieloze personenauto’s.

Alle afspraken in detail

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Mobiliteit in het Klimaatakkoord.