Infographic Mobiliteit (English)

De onderstaande download geeft u toegang tot meerdere Engelstalige versies van de infographic Mobiliteit, geschikt voor digitaal gebruik en voor drukwerk. De infographic geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken van de sectortafel Mobiliteit.

The link below gives you access to multiple English-language versions of the Mobility infographic, suitable for digital use and for printed matter. The infographic provides an overview of the most important agreements of the Mobility sector table.