Hoe het Klimaatakkoord tot stand kwam

De gesprekken om tot een Klimaatakkoord te komen, hebben in 2018 en 2019 plaatsgevonden aan vijf sectortafels en één overkoepelende tafel, het Klimaatberaad. Daarnaast bestond er een aantal taakgroepen.

Alles gebeurde in opdracht van het kabinet, dat de regie had over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Het klimaatbeleid is een gezamenlijke opgave van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Alle zes klimaattafels hadden een secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) en een secretaris van het verantwoordelijke ministerie. Het ministerie van EZK en de SER faciliteerden het hele proces.

organogram Klimaatberaad, sectortafels, taakgroepen
Dit is het organogram van het overleg bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, tot medio 2019.

Download het organogram als pdf.

De NVDE heeft ook een organogram gemaakt van de organisatie, waarin het klimaatberaad, de taakgroepen, de sectortafels en de subtafels en werkgroepen preciezer staan beschreven. Dit organogram is hier downloadbaar.