Taakgroepen

Bepaalde onderwerpen spelen in alle sectoren. Denk aan de veranderingen voor de arbeidsmarkt en scholing, de mogelijkheden voor financiering, de gevolgen voor het Nederlandse landschap en de (woon)omgeving. Daarom zijn er ook groepen met experts op deze onderwerpen, zogenaamde taakgroepen. Er waren drie taakgroepen: voor Arbeidsmarkt en scholing, Financiering, en Innovatie.

Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing

De taakgroep Arbeidsmarkt en scholing adviseerde de sectortafels en het Klimaatberaad over de wisselwerking met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken zijn tienduizenden extra vakkrachten nodig, die nu al niet gemakkelijk te vinden zijn. Anderen zullen in de traditionele industrieën juist hun baan (dreigen te) verliezen of moeite hebben om alle veranderingen bij te benen. Als het lukt om gezamenlijk de energietransitie met gericht beleid aantrekkelijker te maken om aan te werken en in te investeren, dan biedt deze Nederland volop kansen. Allereerst op een duurzamere toekomst, maar ook om voorop te lopen in een innovatieve economie met toekomstgerichte banen, waar meer mensen van kunnen profiteren. Lukt het niet, dan zal de transitie aanzienlijk langzamer verlopen en duurder worden.

Taakgroep Financiering

Er moet geïnvesteerd worden in de energietransitie om haar te laten slagen. Er is in de markt veel geld beschikbaar voor financiering van duurzaamheidsinitiatieven. Toch vinden projecten en geld elkaar nu te vaak niet. Het Klimaatakkoord biedt straks als platform een kans om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De taakgroep Financiering, waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en Invest-NL vertegenwoordigd zijn, adviseerde de sectortafels met als doel de projecten die aan de tafels worden bedacht in principe financierbaar te maken. Ook komt de taakgroep met concrete plannen en aanbevelingen om de beoogde transitie te faciliteren of te versnellen.

Taakgroep Innovatie

Om de uitstoot van CO2 te verminderen zijn ook veel nieuwe technieken en nieuwe manieren van denken nodig: innovaties.

Het Klimaatberaad heeft op verzoek van de minister een Taakgroep Innovatie ingesteld. De Taakgroep Innovatie heeft de integrale kennis- en innovatieagenda voor de klimaat- en energieopgave van het Klimaatakkoord voorbereid, in nauwe afstemming met de vijf sectortafels. De integrale kennis- en innovatieagenda gaat over fundamenteel en toegepast onderzoek, tot en met toepassing van innovaties in de markt. De agenda brengt de vraag naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie in kaart om de maatregelen die de sectortafels overeenkomen te kunnen realiseren. Die vraag vergelijkt de taakgroep met de bestaande agenda’s. De agenda stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om de vraag te vertalen naar hun eigen programmering.

De Taakgroep Innovatie bestond uit vijf innovatie-experts die elk een van de vijf sectortafels vertegenwoordigen, plus een expert in systeemintegratie. De Taakgroep stond onder voorzitterschap van prof. dr. Tim van der Hagen. De Taakgroep raadpleegde ook kennisinstellingen, topsectoren, NWO, startups en bedrijfsleven.