Arbeidsmarkt en scholing

Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Tegelijk gaan banen in de traditionele industrieën misschien verloren. Ook verandert veel bestaand werk. Daardoor is het nodig dat de mensen die daar werken zich ontwikkelen, en dat ook de technieken en de werkprocessen die zij toepassen meegroeien.

Het is belangrijk voor de betaalbaarheid, snelheid en het draagvlak van de klimaatafspraken dat er nieuwe kansen onstaan voor de economie en de werkgelegenheid, en dan op een manier dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen profiteren. Dat is alleen mogelijk als we langdurig, gezamenlijk en proactief beleid voeren om die arbeidsmarkt te ontwikkelen.

De afspraken in het hoofdstuk 'Arbeidsmarkt en scholing' van het Klimaatakkoord gaan over wat daarvoor nodig is. De afspraken richten zich soms specifiek op een sector of een regio. Ze horen bij deze tijd waarin 'leren en innoveren' voorop staan en waarbij iedereen mee kan doen. Dat gaat samen met een betere informatie over arbeidsmarkten, het goed regelen van (nieuwe) banen en het opvangen van sociale risico’s bij dreigend baanverlies.

Als het lukt om, met een gericht en proactief beleid voor de arbeidsmarkt, de energietransitie aantrekkelijker te maken om aan te werken en in te investeren, biedt dat Nederland kansen. Allereerst wordt de kans groter op een duurzamere toekomst, maar worden de kansen groter voor een economie met toekomstgerichte, schone en zekere banen.

  • Beeld: Klimaatakkoord

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographics downloaden.
 

Lees verder in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Arbeidsmarkt en scholing.