‘Snelkookpan’ voor afspraken duurzame arbeidsmarkt en scholing

De Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB) organiseerden op vrijdag 9 november een hackathon voor de leden van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing binnen het Klimaatakkoord. KEK en JKB zijn zelf ook vertegenwoordigd in de taakgroep. Het doel was om ideeën van bestuurders, experts en studenten samen in een ‘snelkookpan’ te mengen om tot nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van duurzaam onderwijs en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Zaal vol deelnemers aan de hackathon van de KEK en JKB
Beeld: ©KEK en JKB

De bijeenkomst werd volledig gefaciliteerd door de jongeren van KEK en JKB. Daarnaast waren studenten uit het mbo aanwezig. Met de hackathon toonde de nieuwe generatie een actieve rol te willen spelen in de onderhandelingen van het klimaatakkoord.

Klimaattransitie is een sociale transitie

De forse tekorten aan technisch personeel is niet alleen een probleem, het is ook een kans voor het Klimaatakkoord. En een integrale benadering van het arbeidsmarktvraagstuk kan ertoe leiden dat Nederland vooroploopt in verduurzaming van onderwijs en arbeidsmarkt. Dat kan er bovendien toe leiden dat technici de waardering krijgen die zij verdienen, jongeren duurzaam worden opgeleid en de transitie op een eerlijke wijze wordt ingezet. “De klimaattransitie gaat hand in hand met sociale transitie,” vatte Valentino Pepperman, student op het MBO Rijnland, de situatie samen in.

Gemeenschappelijk belang

Het uitgangspunt van de hackathon was om de onderwerpen in relatie tot elkaar te zien, waarbij onderwijs, bedrijfsleven en overheid duurzaam samenwerken. "De oplossing is grotendeels te vinden in goede samenwerking tussen bedrijven en scholen voor een gemeenschappelijk of collectief belang, wat boven het eigenbelang uitstijgt," stelde een van de deelnemers. Daarbij is het van belang dat dit in de regio gebeurt, met medewerking van het MKB.

Elf oplossingsrichtingen

Onder leiding van Lennard Hulsbos, hoofd consultancy bij Iris en lid van KEK, gingen de deelnemers van de Taakgroep, aangevuld met mbo-studenten en experts uit onderwijs en bedrijfsleven, aan de slag met verschillende vraagstukken. In vier opdrachten werkten de deelnemers mogelijke oplossingen uit. Uit de verslagen van de verschillende groepen zijn elf oplossingsrichtingen gekomen die tot concrete afspraken binnen de Taakgroep moeten leiden.

Aanpassing van het curriculum

Om een tipje van de sluier op te lichten: Een leven lang leren en het betrekken van alle niveaus van onderwijs, van basisschool tot hoger en vakonderwijs, is een van de terugkerende oplossingen. Kinderen moeten al op jonge leeftijd kennis maken met duurzaamheid, en dan niet alleen met de techniek achter de transitie. Daarvoor moet het curriculum op alle niveaus worden aangepast. Een concrete afspraak zou kunnen zijn dat mensen die curricula ontwikkelen op korte termijn bijeengebracht worden.

De uitwerkingen van de hackathon staan op de agenda van de eerst volgende vergadering van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing en moeten concrete afspraken voor het op handen zijnde Klimaatakkoord opleveren.