Mobiliteitscentrum helpt kolenwerkers naar ander werk

De sluiting van de Hemweg-kolencentrale, eind 2019, heeft uiteraard gevolgen gehad voor werknemers. Het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven begeleidt nu een kleine twintig ontslagen werknemers naar ander werk en helpt hen bij inkomensverlies. De verwachting is dat dat aantal oploopt tot 30 à 40.

Beeld: ©Rijksoverheid / Paul Tolenaar
Vervoer en overslag van steenkolen.

Eind 2019 stopte de Hemwegcentrale van NUON/Vattenfall, in het westelijk havengebied in Amsterdam, met het stoken van kolen, en stapte over op biomassa. Op de centrale waren zo’n 200 mensen werkzaam. Daarnaast werden ook het overslagbedrijf Amsterdam (OBA) en andere werknemers, bijvoorbeeld bij uitzendbureaus, door de beëindiging van de kolenstook getroffen. Het Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven is opgericht om mensen extra hulp te bieden, naast wat de sociale plannen van hun bedrijven al kunnen doen. Samen met werkgeversorganisatie AWVN richtten UWV en vakbond FNV een stichting op voor de aansturing van het Mobiliteitscentrum.

Beroepskeuze

Het Mobiliteitscentrum helpt met een uitgebreid beroepskeuze-onderzoek, het zoeken naar nieuw werk, met opleidingsadvies, opleiding en studiebegeleiding en eventueel met een toelage vanwege inkomensverlies. Na een kennismakingsgesprek met de loopbaanadviseurs en de arbeidsmarktconsulent volgen een beroepskeuzetest, een persoonlijk plan en de uitvoering daarvan.

Het centrum functioneert al sinds half november 2019. “We zijn toen al begonnen om samen met mensen te verkennen wat hun beroepskeuze zou kunnen zijn,” legt Jolanda Snoek van het centrum uit. “We werken hierbij samen met loopbaanadviseurs en een arbeidsmarktconsulent van het UWV. Pas sinds kort is er meer duidelijkheid over wat er gebeurt met werknemers, wie boventallig is, wiens contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, enzovoort.”

Afspraak Klimaatakkoord

Het Mobiliteitscentrum komt direct voort uit afspraken in het Klimaatakkoord (hoofdstuk Arbeidsmarkt en Scholing). Daarin wordt geconstateerd dat sommige sectoren zullen krimpen en andere zullen groeien. Daaruit volgde de afspraak dat partijen zich zullen inzetten om te bemiddelen voor nieuwe banen en omscholing, bij mensen die hun baan dreigen te verliezen omdat (fossiele) sectoren moeten krimpen.

Kolenfonds

Specifiek voor het sluiten van de kolencentrales in Nederland is het Kolenfonds in het leven geroepen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor dit Kolenfonds

€ 22 miljoen gereserveerd op haar begroting. De sluiting van de Hemwegcentrale is de eerste waarvoor dit Kolenfonds wordt aangesproken. “Hiermee doen we veel ervaring op,” aldus Yde van der Burgh van FNV. “Die ervaring gaan we natuurlijk ook toepassen bij de sluiting van de andere kolencentrales in Nederland, in de komende jaren.”

Werknemers van bedrijven die direct zijn getroffen door de sluiting kunnen zich aanmelden bij het Mobiliteitscentrum via een formulier of via e-mail.