Er moet geïnvesteerd worden in de energietransitie om haar te laten slagen. Er is in de markt veel geld beschikbaar voor financiering van duurzaamheidsinitiatieven. Toch vinden projecten en geld elkaar nu te vaak niet. Het Klimaatakkoord biedt straks als platform een kans om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De taakgroep Financiering, waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en Invest-NL vertegenwoordigd zijn, adviseert de sectortafels met als doel de projecten die aan de tafels worden bedacht in principe financierbaar te maken. Ook komt de taakgroep met concrete plannen en aanbevelingen om de beoogde transitie te faciliteren of te versnellen.

Lees het hoofdstuk Financiering uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.