EU Taxonomie definieert wat duurzaam is

Gisteren heeft de Europese Commissie een lijst gepubliceerd van economische activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze zogenaamde ‘Taxonomie’ geldt als leidraad voor investeringen in duurzaamheid.

Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid

De EU Taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen heten, op grond van hun wetenschappelijk getoetste bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering of beperken van de gevolgen ervan (adaptatie). De lijst kan worden gebruikt door grote bedrijven en financiële instellingen in de rapportage over hun duurzaamheid.

Rapportage

Tegelijk stelde de Europese Commissie gisteren ook een Richtlijn vast die ongeveer 50.000 Europese grotere bedrijven zal verplichten tot zo’n rapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive). De lijst gaat onder andere over energie, bosbouw, maakindustrie, transport en gebouwen. Kleinere bedrijven kunnen de lijst vrijwillig gebruiken.

“De Taxonomie zet de financiële sector in het hart van een duurzaam en inclusief economisch herstel uit de covid-19-pandemie en van de ontwikkelingen op langere termijn,” aldus het persbericht. De lijst is tot stand gekomen na advies van een comité met technische experts, commentaren daarop en politieke discussie met de Europese lidstaten en het Europese Parlement. De Taxonomie wordt vermoedelijk eind mei definitief vastgesteld en moet dan nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europese Parlement.

WEbinar

Op 30 april houdt het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een webinar over de EU Taxonomie onder de titel 'Een nieuwe groene taal'.