Invest-NL van start

Co-financiering van de klimaattransitie is het belangrijkste doel van Invest-NL, dat vandaag is gelanceerd. Invest-NL is een private onderneming met de overheid als enig aandeelhouder. Invest-NL investeert met publieke middelen in duurzame projecten die de financiering op de markt niet helemaal rond krijgen. Dat zal innovatie, vooral in de hoek van duurzaamheid, versnellen.

Beeld: ©Invest NL
CEO Wouter Bos, Jan Nooitgedagt (voorzitter RvC) en ministers Eric Wiebes en Wopke Hoekstra drukken gezamenlijk op de startknop voor Invest NL.

In de Westergasbriek in Amsterdam woonden ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en 300 ondernemers, ambtenaren en financiers de lancering bij. Het bedrijf staat onder leiding van oud-minister Wouter Bos. Invest-NL wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren door co-financieren van projecten en ondernemingen, door adviezen bij complexe investeringsvraagstukken en door hen te verbinden met andere financiers.
 

€ 1,7 miljard

Wouter Bos op de website: “Op het gebied van innovatie en duurzaamheid lopen we bepaald niet voorop. Terwijl we allemaal weten dat het voor de toekomst van onze kinderen belangrijk is juist op die gebieden grote stappen vooruit te zetten. Daar zijn allereerst innovatieve ondernemers voor nodig. Maar ook financiers die niet schrikken van een beetje risico en die het geduld hebben om nieuwe technologieën tot wasdom te laten komen. Wij zijn zo’n financier. Wij hebben een aandeelhouder die begrijpt dat risico nemen ook betekent dat het geregeld mis kan gaan.”

Invest-NL start met een aandelenkapitaal van € 1,7 miljard. Het bedrijf wordt niet direct door de politiek aangestuurd. Bos: “We zijn geen ambtelijke overheidsorganisatie. We zijn georganiseerd als een gewoon bedrijf en we hebben onze collega’s voor het overgrote deel uit de private sector geworven. Vanaf vandaag kunnen ondernemers en financiers zich bij ons melden.”