Organisatie

De gesprekken om tot een klimaatakkoord te komen, hebben plaats gevonden aan vijf sectortafels en één overkoepelende tafel, het Klimaatberaad. Daarnaast bestonden er een aantal taakgroepen. Alles gebeurde in opdracht van het kabinet. Op dit moment is de uitvoering in voorbereiding.

Regie

Het kabinet heeft de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Alle zes klimaattafels hadden een secretaris van de Sociaal Economische Raad (SER) en een secretaris van het verantwoordelijke ministerie. Het ministerie van EZK en de SER faciliteren het hele proces.

Uitvoering van het Klimaatakkoord

De uitvoering van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is nu in voorbereiding. Zoals minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aankondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer, blijven de ondertekenaars van het Akkoord (waaronder het Rijk) vooral zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen onderdelen van het akkoord. U leest hier meer over op de pagina Uitvoering.