Organisatie van de uitvoering van het Klimaatakkoord

De praktische uitvoering van alle afspraken uit het Klimaatakkoord gebeurt in de zogenoemde Uitvoeringsoverleggen. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de betrokken departementen. Onder voorzitterschap van Ed Nijpels is er ook een Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, dat de samenhang in de uitvoering bewaakt. Dit overleg is ingesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister van Economische Zaken en Klimaat is ook eindverantwoordelijke.

Meer uitleg vind je op de pagina Uitvoering van het Klimaatakkoord.

Inclusief Energieakkoord

De structuur van uitvoerings- en voorgangsoverleg borduurt voort op de indeling van de tafels, inclusief het centrale Klimaatberaad, waaraan het Klimaatakkoord tot stand kwam. Zoals minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aankondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer, blijven de ondertekenaars van het Klimaatakkoord (waaronder het Rijk) vooral zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen onderdelen van het akkoord. In zijn Kamerbrief van november 2019 geeft minister Wiebes meer uitleg hierover.

Het Klimaatakkoord bouwt voort op de resultaten van het Energieakkoord. De maatregelen uit het Energieakkoord, waarvan de uitvoering doorloopt tot en met 2023, worden nu integraal opgenomen in het Klimaatakkoord. Dat staat in de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat van december 2019 en in de brief van voorzitter Ed Nijpels, die ook voorzitter is van de inmiddels opgeheven Borgingscommissie van het Energieakkoord.

Je vindt meer informatie hierover op de pagina Hoe het Klimaatakkoord tot stand kwam.