Het Klimaatakkoord: de doelen, de organisatie en de weg er naartoe

Het kabinet neemt de regie over de totstandkoming van het Klimaatakkoord. In samenwerking met de SER wordt gefaciliteerd dat de gesprekken op een goede wijze gevoerd kunnen worden. Deze notitie schetst in hoofdlijnen het proces.