Klimaatberaad

Het Klimaatberaad was het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Het Klimaatberaad bestond uit de voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, mede-overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). De voorzitter van het Klimaatberaad was Ed Nijpels.

Voorzitter

Ed Nijpels was de voorzitter van het Klimaatberaad. Hij was ook de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, dat inmiddels in het Klimaatakkoord is opgegaan. Daarnaast is hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), voorzitter van het Climate Centre van het Internationale Rode Kruis, voorzitter van het bestuur van Milieu Centraal, voorzitter van de Raad van Toezicht van AVRO-TROS, voorzitter bestuur GeoBusiness Nederland. Voorheen was hij o.a. minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers en burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin in Fryslân (Friesland).