Organogram

De NVDE heeft een organogram gemaakt van de organisatie van het klimaatberaad, de taakgroepen, de sectortafels en de subtafels en werkgroepen. U kunt dit organogram hieronder downloaden.