Overzicht van ondertekenaars

Hieronder vind je het overzicht van organisaties die zich committeren aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het overzicht bevat naast (coalities van) instellingen, ngo’s en bedrijven ook koepelorganisaties die zich committeren namens een brede achterban (zoals VNO-NCW).

Het overzicht wordt met grote regelmaat bijgewerkt. Dit is de stand van zaken op 6 november 2020.