In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is 31 jaar de tijd voor. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening. 

infographic sector Gebouwde omgeving

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographic downloaden.

De volgende belangrijkste afspraken zijn gemaakt:

 • Gemeenten krijgen een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren bepalen zij per wijk wat de beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
 • Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast waarin wijken worden aangepakt. Dat kan elke vijf jaar worden aangepast.
 • In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden betrokken.
 • Woningcorporaties zwengelen de motor van deze grote verbouwing aan. Zij gaan aan de slag hun al hun 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Zij hebben beloofd dat de woonlasten van huurders niet stijgen.
 • Door bundeling van de vraag, innovatie, schaalvergroting en standaardisering moeten de kosten flink dalen.
 • Dan komt het ook voor huiseigenaren in bereik hun woning te verduurzamen. De investering verdienen ze terug met een lagere energierekening.
 • Er komen proeftuinen Aardgasvrije Wijken en startmotorprojecten. Die vormen een opstap naar standaardisering van gebouwtypes en aanpak. Dat leidt tot lagere kosten.
 • Er zijn afspraken dat er meer duurzame warmte en groen gas komt.
 • Nieuwbouw krijgt geen gasaansluiting meer.
 • Er komt een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen. Dan gaat het over besparingsfondsen, leningen voor energiebesparing en subsidies.
 • Er komt ook een gebouwgebonden financiering. Bij verkoop van de woning kan die lening worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar die het huis koopt met de lagere energierekening.
 • De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.
 • Zowel burgers als gemeenten worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’. Op diverse manieren wordt het makkelijk gemaakt in één keer het juiste overzicht te hebben hoe je kan verduurzamen en wat het kost en oplevert.

Lees verder in het ontwerp van het Klimaatakkoord, hoofdstuk Gebouwde omgeving.