Gebouwde omgeving

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Hieronder vind je de afspraken voor Gebouwde omgeving in woord en beeld.

Uitvoering afspraken

De uitvoering van de afspraken voor Gebouwde omgeving valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op de website van het ministerie van BZK vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals aardgasvrije wijken, duurzaam bouwen en verbouwen, energielabel woningen en gebouwen.

Meer informatie over onderdelen van de uitvoering op regionaal niveau van de afspraken voor de Gebouwde omgeving vind je op het platform Aardgasvrije Wijken, het Expertise Centrum Warmte, het Netwerk Aquathermie, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

 • infographic sector Gebouwde omgeving

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. Je kunt hier de infographic downloaden. Voor de Engelstalige infographics zie hier.

De volgende belangrijkste afspraken zijn gemaakt:

Wijkgerichte aanpak:

 • Gemeenten krijgen een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren bepalen zij per wijk wat de beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
 • Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast waarin wijken worden aangepakt. Dat kan elke vijf jaar worden aangepast. In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden betrokken.
 • Er komen proeftuinen Aardgasvrije Wijken en ‘startmotorprojecten’. Die vormen een opstap naar standaardisering van gebouwtypes en aanpak. Dat leidt tot lagere kosten.
 • Er zijn afspraken dat er meer duurzame warmte en groen gas komt.
 • Nieuwbouw (die vergund is na 1 juli 2018) krijgt geen gasaansluiting meer tenzij dat niet anders mogelijk is.

Afspraken voor de huursector:

 • Vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak zijn afspraken gemaakt om tot en met 2022 100.000 corporatiewoningen te verduurzamen met behulp van de zogenoemde ‘startmotor’.
 • Door bundeling van de vraag, innovatie, schaalvergroting en standaardisering moeten de kosten voor het verduurzamen van huurwoningen flink dalen.
 • Partijen zullen afspraken maken die moeten voorkomen dat huurders met hogere kosten te maken krijgen.

Financiële afspraken (ook voor particuliere woningeigenaren):

 • Er komt een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen, zoals een warmtefonds, leningen voor energiebesparing en subsidies.
 • Er komt ook een gebouwgebonden financiering. Bij verkoop van de woning kan die lening worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar die het huis koopt met de lagere energierekening.
 • De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

Algemene afspraak:

 • Zowel burgers als gemeenten worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’. Op diverse manieren wordt het makkelijk gemaakt in één keer het juiste overzicht te hebben hoe je kunt verduurzamen en wat het kost en oplevert. Ga naar de pagina Links voor een overzicht van websites die je op weg kunnen helpen.

Alle afspraken in detail

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord. Lees ook het korte overzicht van de maatregelen voor de Gebouwde omgeving en de brief van minister Ollongren over afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.