Gebouwde omgeving

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet daarvoor flink wat gebeuren. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeentes weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Hieronder vind je de afspraken voor Gebouwde omgeving in woord en beeld.

Bouw en Energie

Maatregelen voor verduurzamen van de gebouwde omgeving

Terug naar overzicht
Toon alles

12

regelingen

Bekijk alle regelingen

Uitgelicht

Woningeigenaren

Woningeigenaren worden geholpen met subsidies, gunstige leningen en advies voor verduurzaming.

Bekijk maatregelen

Huurders en verhuurders

Huurders en verhuurders kunnen gebruik maken van subsidies en andere regelingen.

Bekijk maatregelen

Bedrijven, utiliteitsbouw (en maatschappelijk vastgoed)

Voor bedrijven, kantoren, scholen etc. zijn er onder anderen energiecoaches, subsidies voor maatregelen en innovaties, ondersteuning voor verbetering van ventilatie.

Bekijk maatregelen

Per woning verduurzamen

De Rijksoverheid helpt individuele woningeigenaren op vele manieren met de volgende stap naar verduurzaming.

Bekijk maatregelen

Per wijk verduurzamen

Gemeenten krijgen vanuit het Rijk hulp bij het aardgasvrij maken van gehele wijken.

Bekijk maatregelen

Stap voor stap verduurzamen

 • Salderingsregeling zonnepanelen voor het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet

  Met de salderingsregeling kunt u de stroom, die u met uw zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, aftrekken van het eigen energieverbruik. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

  Website
 • Energiebespaarlening van het Warmtefonds helpt met verduurzamen

  Het Warmtefonds biedt woningeigenaren en VvE's leningen (Energiebespaarlening) tegen een gunstig tarief voor het financieren van energiebesparende maatregelen.

  Website
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor verduurzaming van VvE's

  Deze subsidie is bestemd voor VVE's die energie willen besparen in hun appartementsgebouw. Van een energieadvies, isolatiemaatregelen tot het aanleggen van een oplaadpunt voor elektrische auto's.

  Website
 • Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) voor aansluiting op een warmtenet

  Bestaande huurwoningen, die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de woningen en voor de aansluitkosten op het net.

  Website
 • Btw op zonnepanelen terugkrijgen

  Tel uit je winst: bij de aanschaf van zonnepanelen krijgt u de btw van 21 procent op de aankoop en installatie terug.

  Website
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) voor verduurzaming huurwoningen

  Verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoning kunnen de Regeling Vermindering Verhuurderheffing aanvragen en zo hun woningvoorraad verduurzamen.

  Website
 • Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) voor innovatieve ondernemers

  Innovatieve ondernemers, die minder energie willen gaan verbruiken in hun productieproces, hun CO2-uitstoot verlagen of investeren in wind- of zonne-energie kunnen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten krijgen.

  Website
 • Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor het verbeteren van ventilatie

  Deze regeling is bedoeld voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

  Website
 • Programma Aardgasvrije wijken

  Dit programma is erop gericht om gemeenten te helpen om wijken (klaar voor) aardgasvrij te maken. Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost.

  Website
 • Verbeterjehuis.nl: voor meer informatie over verduurzaming van de woning

  Landelijk ontzorgingsplatform met een snelle verbetercheck om te weten hoe goed uw woning geïsoleerd is en welke duurzame verbeteringen u nog kunt doorvoeren.

  Website
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren

  Woningeigenaren krijgen een subsidie als ze 2 of meer isolatiemaatregelen nemen. Deze subsidie is ongeveer 30% van de kosten. Ook kunnen ze de subsidie combineren met de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler.

  Website
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) voor verduurzaming kleine ondernemingen

  Deze regeling helpt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met energie besparen en verduurzamen. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast kunt u als ondernemer subsidie krijgen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het energieadvies.

  Website

Uitvoering afspraken

De uitvoering van de afspraken voor Gebouwde omgeving valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op de website van het ministerie van BZK vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals aardgasvrije wijken, duurzaam bouwen en verbouwen, energielabel woningen en gebouwen.

Meer informatie over onderdelen van de uitvoering op regionaal niveau van de afspraken voor de Gebouwde omgeving vind je op het platform Aardgasvrije Wijken, het Expertise Centrum Warmte, het Netwerk Aquathermie, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Wijkgerichte aanpak:

 • Gemeenten krijgen een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren bepalen zij per wijk wat de beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, volledig elektrisch of nog anders.
 • Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast waarin wijken worden aangepakt. Dat kan elke vijf jaar worden aangepast. In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden betrokken.
 • Er komen proeftuinen Aardgasvrije Wijken en ‘startmotorprojecten’. Die vormen een opstap naar standaardisering van gebouwtypes en aanpak. Dat leidt tot lagere kosten.
 • Er zijn afspraken dat er meer duurzame warmte en groen gas komt.
 • Nieuwbouw (die vergund is na 1 juli 2018) krijgt geen gasaansluiting meer tenzij dat niet anders mogelijk is.

Afspraken voor de huursector:

 • Vooruitlopend op de wijkgerichte aanpak zijn afspraken gemaakt om tot en met 2022 100.000 corporatiewoningen te verduurzamen met behulp van de zogenoemde ‘startmotor’.
 • Door bundeling van de vraag, innovatie, schaalvergroting en standaardisering moeten de kosten voor het verduurzamen van huurwoningen flink dalen.
 • Partijen zullen afspraken maken die moeten voorkomen dat huurders met hogere kosten te maken krijgen.

Financiële afspraken (ook voor particuliere woningeigenaren):

 • Er komt een breed palet aan aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen, zoals een warmtefonds, leningen voor energiebesparing en subsidies.
 • Er komt ook een gebouwgebonden financiering. Bij verkoop van de woning kan die lening worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar die het huis koopt met de lagere energierekening.
 • De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

Algemene afspraak:

 • Zowel burgers als gemeenten worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’. Op diverse manieren wordt het makkelijk gemaakt in één keer het juiste overzicht te hebben hoe je kunt verduurzamen en wat het kost en oplevert. Ga naar de pagina Links voor een overzicht van websites die je op weg kunnen helpen.

Alle afspraken in detail

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord. Lees ook het korte overzicht van de maatregelen voor de Gebouwde omgeving en de brief van minister Ollongren over afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.