Bedrijven en organisaties in de sector Gebouwde omgeving willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen: 3,4 miljard kilogram minder in 2030. En in 2050 willen we bijna helemaal geen CO2 meer uitstoten. Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden. Dat betekent ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021, en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Zo’n verbouwing is een enorme opgave.

Voorstellen voor de Gebouwde omgeving

De sectortafel Gebouwde omgeving stelt voor om wijk voor wijk aan de slag te gaan. 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen moeten aangepast worden tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelf opwekken. Dat kan voor iedereen betaalbaar zijn, als de kosten van de maatregelen verder dalen en de maandlasten van de lening voor de verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel op de energierekening.

Hoe de sector Gebouwde omgeving dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Gebouwde omgeving.