In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Er moet flink wat gebeuren, maar daar is 31 jaar de tijd voor. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn.

Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

infographic sector Gebouwde omgeving

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. U kunt hier de infographic downloaden.

Zorgvuldig en betaalbaar

In 2050 worden alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd. Dus met betere isolatie, duurzame warmtebronnen en zonder aardgas. Iedereen kan in de komende dertig jaar de overgang maken. Daarbij zijn zorgvuldigheid en betaalbaarheid belangrijker dan snelheid.

Aan de slag op een logisch moment

We hebben de tijd, daarom kan iedereen aan de slag op de logische momenten: bijvoorbeeld het moment dat je gaat verhuizen, je huis toe is aan renovatie of als je gaat verbouwen. Je bespaart dan direct op je energierekening en de woning wordt comfortabeler. Het gaat niet alleen om woningen, ook kantoorpanden en bedrijfsgebouwen gaan verduurzamen.

Lees welke mogelijkheden er voor u zijn op de pagina Gebouwde omgeving: Wat kunt u doen?

Wijkgerichte aanpak

De gemeente neemt straks in elke wijk de leiding met een apart op de wijk gerichte aanpak. In overleg met de bewoners en andere partijen gaat de wijk stap voor stap isoleren en van het aardgas af. Daarbij kan de gemeente direct de groenvoorziening, veiligheid of leefbaarheid van de wijk meenemen in hun plannen.

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord. Lees ook het korte overzicht van de maatregelen voor de Gebouwde omgeving en de brief van minister Ollongren over afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.