Brede wooncoalitie wil sneller verduurzamen en bouwen

1 miljoen huizen bouwen in de komende tien jaar en de woningvoorraad verduurzamen: dat voorstel doet een brede coalitie van 34 organisaties in de ‘Actieagenda Wonen’. Zij bieden aan het volgende kabinet aan om gezamenlijk de plannen uit te voeren.

Beeld: ©RcPanels
"Bouwpartijen investeren in industrialisatie," belooft de coalitie.

De brede wooncoalitie bestaat uit vele organisaties in en rond de bouw en zorg en welzijn, zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland, koepels van huurders en corporaties en ook financiers. Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: “Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.”

Van Rijn doelt daarmee op een tekort aan huizen, dreigende onbetaalbaarheid, de leefbaarheid en de verduurzaming van woonwijken, die niet snel genoeg van de grond komt. Van het nieuwe kabinet vraagt de coalitie om een aantal randvoorwaarden te regelen, zoals financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het rijk op de woningmarkt. Zij wil ook een ‘minister voor Wonen’. Van Rijn: “Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.”

Hoofdstuk verduurzaming

Voor de verduurzaming van bestaande woningen wil de coalitie een landelijk uitvoeringsprogramma, met gemeentes lokaal in de regie. “Draagvlak van bewoners is cruciaal," aldus het gezamenlijke persbericht. "Bouwpartijen investeren in industrialisatie, innovatie en schaalvergroting om tot lagere kosten en prijzen te komen. De overheid ondersteunt particulieren praktisch en financieel zodat ze woonlastenneutraal kunnen verduurzamen. Woningcorporaties kunnen tot 2030 zo’n 450.000 woningen aardgasvrij-ready maken en 285.000 woningen met een laag energielabel met voorrang verduurzamen.”

Ondertekenaars actieagenda wonen

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) / ActiZ / Aedes / ANBO / Centrum Hout / Energie-Nederland / De Bouwagenda / de Nederlandse ggz / Divosa / FME / G40 / Interprovinciaal Overleg (IPO) / Kences / Koninklijke Bouwend Nederland / Koninklijke Hibin / Koninklijke NLingenieurs / Koninklijke OnderhoudNL / Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) / Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) / Nederlandse Vereniging van Banken / Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) / NEPROM / Netbeheer NL / Romazo Professionals / Sociaal Werk Nederland / Techniek Nederland / Valente / Vastgoedmanagement Nederland / Verbond van Verzekeraars / Vereniging Eigen Huis / Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) / WoningBouwersNL / Woonbond