Praktische handleiding voor warmtenetten

Om wijken en buurten aardgasvrij te maken zijn soms warmtenetten geschikt. Maar hoe werkt het, wat zijn de voor- en de nadelen? Er is nu een handleiding: ‘Warmtenetten ontrafeld’. Voor iedereen die plannen heeft of er al mee werkt.

Beeld: ©TKI Urban Energy / TKI Urban Energy

Om wijken en buurten aardgasvrij te maken zijn warmtenetten soms geschikt. Maar hoe werkt het, wat zijn de voor- en de nadelen? Voor iedereen die hiermee werkt is er nu een handleiding: ‘Warmtenetten ontrafeld’.

De digitale handleiding leidt de lezer langs de belangrijkste onderdelen van een warmtenet, en beantwoordt de vraag: Wat is er nodig voor toepassing? De gids  is gemaakt door adviesbureau DWA in opdracht van TKI Urban Energy, het consortium dat zich onder de Topsector Energie bezig houdt met energie-innovaties in de gebouwde omgeving. De handleiding is bedoeld voor politici, bestuurders, ambtenaren, lokale duurzame energiecoöperaties en alle anderen die zich met warmtenetten bezighouden.

De gids sluit aan op de Startanalyse van ECW/PBL. Daarmee kunnen gemeenten een eerste analyse maken welke techniek geschikt is om hun buurten en wijken aardgasvrij te maken. Naast hernieuwbaar gas en warmtepompen zijn warmtenetten daarin een optie.