Thuis aan de slag

Alle gebouwen gaan van het aardgas af. Dat gaat echter niet in één keer, maar stap voor stap, wijk voor wijk. De gemeente neemt straks in elke wijk de leiding met een speciaal op de wijk gerichte aanpak. In overleg met de bewoners en andere partijen gaat de wijk stap voor stap isoleren en van het aardgas af. Wilt u niet wachten tot uw wijk aan de beurt is, maar nu al aan de slag? Dat kan. Hieronder leest u de mogelijkheden.

Aan de slag in je eigen huis

Wilt u uw huis (verder) isoleren? Of wilt u nu al maatregelen nemen om van het gas af te gaan, zoals de aanschaf zonnepanelen of een warmtepomp? Via het Energiebespaarfonds kunt u - als u een koopwoning heeft - een lening voor energiebesparingsmaatregelen krijgen tegen een laag rentetarief. Ook is er een subsidieregeling voor grote isolatiemaatregelen: de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Ga naar iedereendoetwat.nl voor de mogelijkheden die passen bij uw situatie en uw budget.

Heeft u een huurhuis, dan bent u deels afhankelijk van de verhuurder. Het huurpuntenstelsel wordt de komende tijd zo aangepast, dat de verhuurder wordt gestimuleerd om de woningen te verduurzamen. U kunt nu al met uw verhuurder bespreken welke energiebesparende maatregelen voor uw woning haalbaar zijn. Op iedereendoetwat.nl vindt u de mogelijkheden die passen bij uw situatie en uw budget.

Nieuwe mogelijkheden voor financiering

In 2020 komt er een Warmtefonds dat nieuwe financieringsmogelijkheden biedt. Via het Warmtefonds kunt u bijvoorbeeld een lening krijgen die u afbetaalt met het verschil op de energierekening of een lening die aan uw huis is gekoppeld, zodat de lening overgaat op de volgende bewoner als u verhuist.

Informatie over specifieke onderwerpen

Alle afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn die gaan over de gebouwde omgeving, vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op de website van het ministerie van BZK vindt u meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals aardgasvrije wijken, duurzaam bouwen en verbouwen, energielabel woningen en gebouwen.

Meer informatie over onderdelen van de uitvoering op regionaal niveau van de afspraken voor de gebouwde omgeving vindt u op het platform Aardgasvrije Wijken, het Expertise Centrum Warmte, het Netwerk Aquathermie, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Duurzaam stroom opwekken met of in de buurt

Heeft u zelf geen mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, bijvoorbeeld omdat u geen (geschikt) dak heeft. Kijk dan of het mogelijk om met uw buren een project te starten of deel te nemen aan een project in de buurt. Op de pagina Lokaal duurzame energie opwekken leest u er meer over.