Thuis aan de slag

Alle gebouwen gaan van het aardgas af. Dat gaat echter niet in één keer, maar stap voor stap, wijk voor wijk. De gemeente neemt straks in elke wijk de leiding met een speciaal op de wijk gerichte aanpak. In overleg met de bewoners en andere partijen gaat de wijk stap voor stap isoleren en van het aardgas af. Wil je niet wachten tot je wijk aan de beurt is, maar nu al aan de slag? Dat kan. Hieronder lees je de mogelijkheden.

Werk je voor een regio of gemeente en wil je bewoners betrekken bij de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken? De Participatiecoalitie kan hierbij helpen met het Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie. Voor gemeentes is er ook de Handreiking Participatie Wijkaanpak. Deze handreiking helpt gemeenten om bewoners te betrekken bij het aardgasvrij maken van hun wijken.

Aan de slag in je eigen huis

Wil je je huis (verder) isoleren? Of wil je nu al maatregelen nemen om van het gas af te gaan, zoals de aanschaf zonnepanelen of een warmtepomp? Via het Energiebespaarfonds Kan je - als jeeen koopwoning hebt - een lening voor energiebesparingsmaatregelen krijgen tegen een laag rentetarief. Ook is er een subsidieregeling voor grote isolatiemaatregelen: de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Ga naar iedereendoetwat.nl voor de mogelijkheden die passen bij jouw situatie en jouw budget.

Heb je een huurhuis, dan ben je deels afhankelijk van de verhuurder. Het huurpuntenstelsel wordt de komende tijd zo aangepast, dat de verhuurder wordt gestimuleerd om de woningen te verduurzamen. Je kunt nu al met jouw verhuurder bespreken welke energiebesparende maatregelen voor jouw woning haalbaar zijn. Op iedereendoetwat.nl vind je mogelijkheden die passen bij jouw situatie en jouw budget.

Nieuwe mogelijkheden voor financiering

In 2020 komt er een Warmtefonds dat nieuwe financieringsmogelijkheden biedt. Via het Warmtefonds kan je bijvoorbeeld een lening krijgen die je afbetaalt met het verschil op de energierekening of een lening die aan jouw huis is gekoppeld, zodat de lening overgaat op de volgende bewoner als je verhuist.

Informatie over specifieke onderwerpen

Alle afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn die gaan over de gebouwde omgeving, vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op de website van het ministerie van BZK vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals aardgasvrije wijken, duurzaam bouwen en verbouwen, energielabel woningen en gebouwen.

Meer informatie over onderdelen van de uitvoering op regionaal niveau van de afspraken voor de gebouwde omgeving vind je op het platform Aardgasvrije Wijken, het Expertise Centrum Warmte, het Netwerk Aquathermie, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Duurzaam stroom opwekken met of in de buurt

Heb je zelf geen mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken, bijvoorbeeld omdat je geen (geschikt) dak hebt? Kijk dan of het mogelijk om met jouw buren een project te starten of deel te nemen aan een project in de buurt. Op de pagina Lokaal duurzame energie opwekken lees je er meer over.