Participatie: Doe mee

Het Klimaatakkoord kan alleen een succes worden als iedereen meedoet. Ga naar iedereendoetwat.nl om te zien wat je als particulier kunt doen.

Als je als professional participatie wil organiseren rond duurzame-energieprojecten, dan vind je hier het portal naar alle informatie daarover.

Professionals die participatie willen organiseren rond een project, de regionale energiestrategie, of die omwonenden willen betrekken bij de inrichting van een gebied, kunnen ook contact opnemen met De Participatiecoalitie.

Handreiking participatie in duurzame-energieprojecten

Hier vind je het portal naar alle informatie over participatie bij duurzame-energieprojecten op land. Hier staat het traject beschreven dat deze energieprojecten doorlopen en hoe burgerparticipatie daarin kan worden ingepast. Ook is er meer gedetailleerde informatie over het inbedden van participatie gedurende de beleidsfase in aanloop naar een energieproject, en over de verschillende vormen van projectparticipatie zodra het project vorm begint te krijgen.

Lees verder in de Handreiking participatie in duurzame-energieprojecten.

Lokaal duurzame energie opwekken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windmolens) burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Dit kan bijvoorbeeld doordat buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van de windmolen of het zonnepark. Of doordat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in buurtprojecten. Buurtbewoners kunnen daarnaast ook zelf een project starten. Lees wat je zelf kunt doen en hoe je participatie kunt organiseren.

Thuis aan de slag

Alle gebouwen gaan van het aardgas af. Dat gaat echter niet in één keer, maar stap voor stap, wijk voor wijk. De gemeente neemt straks in elke wijk de leiding met een speciaal op de wijk gerichte aanpak. In overleg met de bewoners en andere partijen gaat de wijk stap voor stap isoleren en van het aardgas af. Wil je niet wachten tot uw wijk aan de beurt is, maar nu al aan de slag? Ga dan naar iedereendoetwat.nl.

Elke regio een eigen aanpak

Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden, en daarom maakt elke regio zijn eigen energiestrategie. De gemeenten, provincies en waterschappen zijn ervoor verantwoordelijk dat er een Regionale Energiestrategie (RES) komt. Maar ze doen dat niet alleen. Bij het maken van de strategie betrekken zij ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Lees hoe je mee kunt denken en mee kunt praten en hoe je participatie kunt organiseren.