Participatie in de regio

Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden, en daarom maakt elke regio zijn eigen energiestrategie. De gemeenten, provincies en waterschappen zijn ervoor verantwoordelijk dat er een Regionale Energiestrategie (RES) komt. Maar ze doen dat niet alleen. Bij het maken van de strategie betrekken zij ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

De regionale energiestrategie in uw regio

Wilt u meedenken en meepraten over de energiestrategie voor uw regio, vraag dan aan uw gemeente bij wie u in de regio terecht kunt, of kijk op de site van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie voor meer informatie. Nog niet elke gemeente is even ver met het ontwikkelen van een energiestrategie. Het is dus niet gezegd dat u betrokken kunt worden, maar geef uw interesse in ieder geval aan.

Participatie organiseren

Werkt u voor een regio of gemeente en wilt u bewoners betrekken bij de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken? De Participatiecoalitie kan u hierbij helpen met het Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie.