Gebouwde omgeving: Wat kan jij doen? Wanneer? En hoe?

Het Klimaatakkoord is van velen. De een begint vandaag nog, de ander neemt de tijd. Voor iedereen is er wel een logisch moment om met verduurzamen te beginnen. Ga naar iedereendoetwat.nl om te zien wat jij kan doen met je budget.

Wat kan je verwachten?

De vertegenwoordigers van verschillende organisaties leggen uit wat je de komende jaren kunt verwachten:
 

Bekijk ook de afspeellijst op YouTube om nieuwe video's te bekijken en te delen.

Wie doet wat?

 • Gemeenten hebben een regierol. In 2021 maken alle Nederlandse gemeenten bekend welke wijk in welk jaar wordt verduurzaamd. Per regio wordt een regionale energiestrategie (RES) opgesteld waarin per regio de opgaven en voorwaarden voor de transitie inzichtelijk worden gemaakt.
 • Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Hiermee zijn de corporaties al begonnen. Zij gaan als ‘startmotor’ 100.000 extra woningen verduurzamen.
 • Gebouwen zijn heel verschillend: de één wordt alleen overdag gebruikt, de ander juist 24 uur per dag. Daarom kijkt elke sector naar de slimste manier van verduurzamen en werken dit uit in routekaarten.
 • Banken kunnen rentekorting op hypotheken bieden. Ook makelaars en taxateurs besteden aandacht aan verduurzaming. Zo zal straks in een taxatierapport worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn, welke investeringen hierbij horen en wat deze maatregelen opleveren.
 • De overheid werkt aan prikkels om ervoor te zorgen dat woningeigenaren hun huis gaan verduurzamen. Slecht geïsoleerde woningen krijgen straks een lagere maximale huur. Dat geeft collectieve en individuele woningeigenaren een financiële prikkel om maatregelen voor verduurzaming door te voeren in woningen die ze verhuren.
 • Verhuurders krijgen de plicht de huurwoning te verduurzamen op het moment dat de wijkenaanpak langs komt en het aardgas wordt vervangen door een duurzame warmtebron.
 • Om de kosten omlaag te brengen, is opschaling nodig. Als veel woningen op dezelfde wijze verduurzaamd worden, kunnen bouwbedrijven hun renovatieprocessen beter en grootschaliger inrichten.

Wat merk je hier als bewoner van?

 • We maken wonen en werken, duurzaam en comfortabel, op manier die voor iedereen haalbaar én betaalbaar is.
 • We werken stap voor stap toe naar 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd in 2030 en ruim 8 miljoen in 2050.
 • Er komt een warmtefonds met financiering die voor iedereen beschikbaar is tegen lage rente en een lange looptijd. 
 • We werken aan financiering die bij verkoop van het huis automatisch kan worden overgedragen aan de volgende woningeigenaar.
 • Het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2020 verlagen we met € 100.
 • We zorgen dat het belastingdeel van de energierekening in 2021 niet zal stijgen. Hiervoor maakt het Kabinet structureel € 425 miljoen vrij.
 • Op termijn wordt het gas duurder en de elektra goedkoper, zodat mensen extra worden geprikkeld om over te stappen.
 • Als je niets doet, gaat een huishouden met een gemiddeld verbruik er niet op achteruit.

Welke instrumenten bieden we hiervoor?

 • In 2019 en 2020 is er in totaal 90 miljoen Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis.
 • Aansluitend is tot en met 2030 is 1 miljard beschikbaar (100 miljoen per jaar) voor investeringen in isolatie en warmte-installaties via de Subsidie Duurzame Energie.
 • In 2019 en 2020 is er in totaal 93 miljoen voor een programma om eigenaar-bewoners snel te adviseren en ondersteunen bij laagdrempelige energiebesparende maatregelen.
 • Tot en met 2030 is voor het Programma Aardgasvrije Wijken ruim 400 miljoen beschikbaar.

Wat kan je nu al doen?

Ga naar iedereendoetwat.nl om te zien wat jij kunt doen in jouw situatie en met jouw budget.