In het kort

Het Klimaatakkoord is van velen. De een begint vandaag nog, de ander neemt de tijd. Voor iedereen is er wel een logisch moment om met verduurzamen te beginnen.

Bekijk in 'Klimaatakkoord gebouwde omgeving in het kort' een overzicht van de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor de Gebouwde Omgeving.

Klimaatverhalen

Bekijk hier de video Het Klimaatakkoord is van velen.

Bekijk ook de afspeellijst op YouTube om nieuwe video's als eerste te bekijken en te delen.

Wie doet wat?

  • Gemeenten hebben een regierol. In 2021 maken alle Nederlandse gemeenten bekend welke wijk in welk jaar wordt verduurzaamd. Per regio wordt een regionale energiestrategie (RES)  opgesteld waarin per regio de opgaven en voorwaarden voor de transitie inzichtelijk worden gemaakt.
  • Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Hiermee zijn de corporaties al begonnen. Zij gaan als ‘startmotor’ 100.000 extra woningen verduurzamen.
  • Gebouwen zijn heel verschillend: de één wordt alleen overdag gebruikt, de ander juist 24 uur per dag. Daarom kijkt elke sector naar de slimste manier van verduurzamen en werken dit uit in routekaarten.
  • Banken kunnen rentekorting op hypotheken bieden. Ook makelaars en taxateurs besteden aandacht aan verduurzaming. Zo zal straks in een taxatierapport worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn, welke investeringen hierbij horen en wat deze maatregelen opleveren.
  • De overheid werkt aan prikkels om ervoor te zorgen dat woningeigenaren hun huis gaan verduurzamen. Slecht geïsoleerde woningen krijgen straks een lagere maximale huur. Dat geeft collectieve en individuele woningeigenaren een financiële prikkel om maatregelen voor verduurzaming door te voeren in woningen die ze verhuren.
  • Verhuurders krijgen de plicht de huurwoning te verduurzamen op het moment dat de wijkenaanpak langs komt en het aardgas wordt vervangen door een duurzame warmtebron.
  • Om de kosten omlaag te brengen, is opschaling nodig. Als veel woningen op dezelfde wijze verduurzaamd worden, kunnen bouwbedrijven hun renovatieprocessen beter en grootschaliger inrichten.