Reacties warmtewet: hogere of lagere CO2-norm voor warmtenet?

Tot 3 augustus loopt een internetconsultatie over het kabinetsvoorstel voor een nieuwe warmtewet. Die wet moet per 1 januari 2022 regelen hoe woningen op een duurzame manier aan warmtenetten worden aangesloten. De eerste reacties zijn binnen.

Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid
Restwarmte, zoals van Shell Pernis, kan worden gebruikt in warmtenetten. Maar mag de industrie er geld op verdienen?

In 2018 maakte zo’n 5,5% van de 7 miljoen huishoudens in Nederland voor de verwarming gebruik van een warmtenet. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle huishoudens in 2050 verduurzaamd zijn, dus bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van stoken van aardgas. Warmtenetten vormen daarvoor een van de oplossingen. Het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmtevoorziening, in de volksmond de nieuwe Warmtewet, moet het mede mogelijk maken dat het percentage aansluitingen op een warmtenet kan groeien, naar mogelijk 20-25% van alle huishoudens in 2050. Maar die netten moeten dan wel worden gevoed met warmte zonder (extra) uitstoot van broeikasgas CO2, zoals restwarmte uit industrie of datacenters, aardwarmte of centrales op bijvoorbeeld duurzame biomassa.

Zekerheid

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat belooft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de maatregelen in het wetsvoorstel meer zekerheid bieden:

  • Aan huishoudens, die beschermd blijven, beter inzicht krijgen in de tarieven en niet meer betalen dan gerechtvaardigd.
  • Aan warmtebedrijven, met minder risico om hun investeringen terug te verdienen.
  • Aan overheden, voor het verduurzamen van warmtesystemen.

De wet streeft vier doelen na, waarvan verduurzaming er een is. De andere drie zijn de groei van warmtesystemen, transparantie in de tarieven, en aanscherpen van de eisen voor levering. De gemeenten krijgen hierin de regie.

14 reacties

Momenteel zijn er op de website voor de internetconsultatie veertien openbare reacties te lezen, van milieuorganisaties, bedrijfsleven en enkele particulieren. Natuur & Milieu bijvoorbeeld is blij met het voorstel, maar vindt die nog niet goed genoeg. De organisatie wil dat de overheid er beter voor zorgt dat nieuwe warmtenetten echt duurzaam zijn. Zij wil bijvoorbeeld strengere CO2-normen: “Ze zijn minder streng dan de afspraken uit het Klimaatakkoord.” Ook wil Natuur & Milieu in de wet opgenomen zien dat warmtenetten in 2050 klimaatneutraal moeten zijn en vindt zij het niet goed dat de industrie geld mag verdienen met het verkopen van restwarmte.

VEMW, de industriële belangenvereniging van warmte- en energiegebruikers, vindt de CO2-normen tot 2030 juist weer ‘ambitieus’. “VEMW stelt vraagtekens bij de haalbaarheid, mede gelet op de biomassa-discussie. Wij vragen ons af of de duurzaamheidscriteria zonder biomassa haalbaar zijn tegen aanvaardbare kosten.”

De consultatie sluit op 3 augustus. Wiebes gaat de reacties ter harte nemen, belooft hij in zijn brief: “De reacties uit de internetconsultatie zal ik gebruiken ten behoeve van laatste aanpassingen, voordat volgende formele stappen in het wetstraject in gang worden gezet.”