Bedrijven en organisaties in de sector Elektriciteit willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 met de opwekking van elektriciteit te verminderen: 20,2 miljard kilogram minder in 2030. Om te zorgen dat het klimaat niet te veel verandert, willen ze in 2050 zelfs een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Dat betekent onder andere dat we zullen moeten stoppen met elektriciteitsopwekking uit fossiele stoffen (aardgas en steenkool) en onze elektriciteit moeten halen uit zon en wind. Deze omslag moet sneller gaan dan we nu gepland hebben, omdat de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie steeds meer duurzame elektriciteit nodig hebben.

Voorstellen voor Elektriciteit

De sectortafel Elektriciteit stelt voor de productie van duurzame elektriciteit uit wind op zee te vergroten en ook op land meer duurzame elektriciteit op te wekken. Daarbij moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat er op elk moment voldoende elektriciteit is.

Hoe de sector Elektriciteit dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Elektriciteit.