Elektriciteit

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Hieronder vind je de afspraken voor Elektriciteit in woord en beeld.

Uitvoering afspraken

De uitvoering van de afspraken voor Elektriciteit valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op de website van het ministerie van EZK vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals duurzame energie en energie thuis.

 • infographic sector Elektriciteit

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. Je kunt hier de infographic downloaden. De Engelstalige versie van de infographic vind je hier.

Een overzicht van de belangrijkste afspraken:

Meer energie uit wind en zon

 • Windenergie op zee. groeit naar tenminste 49 miljard kilowattuur per jaar in 2030, ofwel 11,5 miljard watt aan piekvermogen.
 • Ook hernieuwbare energie op land (wind en zon) groeit fors naar 35 miljard kilowattuur per jaar.
 • De bouw van nieuwe grote parken op zee loopt gelijk op met de groeiende vraag naar groene stroom.
 • Bij de bouw van windparken op zee worden ook andere belangen meegewogen, zoals van visserij, natuur en scheepvaart.

Altijd genoeg stroom

 • De stroomproductie wordt meer afhankelijk van grillig weer. Dat vraagt om een flexibel energiesysteem dat zorgt dat vraag en aanbod matchen. Dat kan met bijvoorbeeld opslag, back-up productie, omzetten van stroom in (waterstof)gas of warmte en koppeling met het buitenland (in- en export van duurzaam opgewekte elektriciteit).
 • Uitbreiding ven de energie-infrastructuur (bijvoorbeeld kabels) leidingen vraagt om langjarige voorbereidingen. De rijksoverheid komt in 2020 met een aanpak hiervoor.

Burgers denken en doen mee

 • In duurzame energieopwekking op land krijgt de regio een grote rol. Elke regio krijgt de ruimte zelf te bepalen hoe zij de doelen haalt om meer duurzame energie op te wekken. Er zijn dertig regio’s benoemd die elk een Regionale Energie Strategie (RES) maken. In maart 2021 moeten de regionale energiestrategieën (RES 1.0) klaar zijn.
 • De regionale aanpak vraagt om goede samenwerking en communicatie tussen overheden, netbeheerders, organisaties, investeerders en burgers.
 • Er komt een nationaal expertisecentrum waar zowel regio’s als gemeenten en lokale initiatiefnemers terecht kunnen voor informatie en kennis.
 • Bij lokale projecten wordt ernaar gestreefd om burgers en kleine plaatselijke bedrijven voor de helft eigenaar te laten worden.
 • Het kabinet werkt aan een Handreiking Participatie over de manier waarop burgers en andere partijen mee kunnen doen.

Financiële afspraken

 • De kosten om duurzame stroom te maken gaan verder omlaag. De subsidie voor nieuwe projecten wordt na 2025 stopgezet. Wel wordt gekeken of er dan nog andere manieren van financiering nodig zijn.
 • Voor elektriciteitsopwekking met fossiele brandstof komt een minimumprijs op elke ton uitstoot van CO2.
 • Investeerders moeten erop kunnen rekenen dat ze de stroom kunnen verkopen.

Alle afspraken in detail

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Elektriciteit in het Klimaatakkoord.