Mei is maand van hernieuwbare records

De maand mei liet records zien bij de opwekking van zon- en windenergie. Ondanks dat de zon minder scheen dan normaal en er gemiddelde windsnelheden waren, leverden beide productiebronnen meer energie. Reden: meer windturbines, meer zonnepanelen. Samen met meer inzet van biomassa kwam de totale productie daarmee 20 procent hoger uit dan de meimaand vorig jaar. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Windenergie piekt

Op 4 mei was er een dagrecord van windenergie. De molens op land en op zee leverden bijna 140.000 MWh aan stroom. Dat was die dag goed voor ruim 40 procent van al het elektriciteitsverbruik. De molens op zee produceerden in mei 150 procent meer dan vorig jaar. Dat komt vooral doordat er nieuwe parken bijkwamen. De groei op land was met 20 procent minder spectaculair. Ook hier kwam de groei vooral dankzij meer molens.

Eind mei goed voor zonproductie

De zonproductie profiteerde vooral van de laatste paar zonnige dagen in mei. Op 30 mei was dat goed voor een record dagproductie van 70.000 MWh. Ruim voldoende om die dag alle huishoudens van stroom te voorzien. De dag erop leverden de panelen bijna net zoveel.
Over de hele maand mei kwam de zonproductie in Nederland op een gelijk niveau uit als vorig jaar. De grotere hoeveelheid panelen compenseerde daarmee de magere zonneschijn in deze maand. Volgens het KNMI kwam de zon 38 procent van de maximale tijd achter de wolken vandaan. Normaal is dat 45 procent.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

De totale productie van hernieuwbare energie kwam 20 procent hoger uit dan mei vorig jaar. Dit is goed voor het totale energieverbruik van 400.000 mensen. Bijna de helft bestond uit zon, wind en nog een aantal kleine bronnen. De andere helft bestond uit biomassa. Die stijging komt onder andere omdat de Nederlander weer vaker de auto pakt. Daardoor wordt er ook meer biobrandstof getankt.

Beeld: ©Energieopwek.nl / Energieopwek.nl

Hernieuwbare stroom 36 procent

Ingezoomd op de productie van stroom was het aandeel hernieuwbare elektriciteit 36 procent, tegen 30 procent vorig jaar. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat in 2030 70 procent van de stroomproductie hernieuwbaar is. Wind leverde met 15,4 procent de meeste stroom. Zon was goed voor 14,4 procent en biomassa leverde 8,4 procent van de stroom.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa, waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.