Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord.

Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.