Hoe zorgen we voor voldoende elektriciteit als het windstil is en de zon niet schijnt?

Om ook elektriciteit te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt of de wind niet waait moeten we slimmer omgaan met ons stroomgebruik. Bijvoorbeeld: de was doen we als de zon schijnt en elektrische auto’s laden we op als het waait. Daarnaast is er een vorm van energie nodig die niet (rechtstreeks) uit wind of zon komt: het zogenoemde ‘regelbare vermogen’. Dat regelbare vermogen kan op een aantal manieren zonder uitstoot van CO2: door groene waterstof te verbranden of uit andere hernieuwbare bronnen zoals biomassa en groen gas, uit kernenergie, of uit fossiele bronnen waarbij CO2 wordt afgevangen.