Wat is het doel van het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Daarover moeten in het Klimaatakkoord door alle partijen afspraken worden gemaakt.

De cijfers

 • In 1990 was de totale uitstoot aan broeikasgassen ongeveer 228 miljoen ton CO2 (228 megaton/Mton; alle andere broeikasgassen worden teruggerekend naar CO2-euivalenten).
 • In 2030 moet die uitstoot 49% lager zijn, dus 116 Mton.
 • De bestaande voornemens (dus nog zonder het Klimaatakkoord) zouden de uitstoot in 2030 al op 165 Mton brengen.
 • Het restant moet worden overbrugd door het Klimaatakkoord: nog eens 49 Mton minder broeikasgas in het jaar 2030.

Verdeling per sector

De opgaves per sector zijn als volgt verdeeld:

 • Elektriciteit 20,2 Mton
 • Industrie 14,3 Mton
 • Gebouwde omgeving 3,4 Mton
 • Mobiliteit 7,3 Mton
 • Landbouw en landgebruik 3,5 Mton

Resterende uitstoot

Als aan de opgaven wordt voldaan, blijft er per sector een rest-uitstoot over van respectievelijk:

 • Elektriciteit 12,4 Mton
 • Industrie 35,7 Mton
 • Gebouwde omgeving 15,3 Mton
 • Mobiliteit 25 Mton
 • Landbouw en landgebruik 28 Mton

Uiteindelijk moet de uitstoot in Nederland in 2050 omlaag met 90% of meer, naar maximaal 11 tot 23 Mton.