Wat is het doel van het Klimaatakkoord?

De Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen.

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Maar we richten ons ook op het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen die bijdragen aan opwarming van de atmosfeer, zoals methaan en lachgas.

De cijfers

 • In 1990 was de totale uitstoot aan broeikasgassen in Nederland ongeveer 228 miljoen ton CO2 (228 megaton, afgekort Mton, ofwel miljard kilogram; alle andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas worden teruggerekend naar CO2-equivalenten).

 • In 2030 moet die uitstoot 49% lager zijn, dus 116 Mton.

 • Zonder het Klimaatakkoord zou de uitstoot in 2030 op 165 Mton uitkomen. Het Klimaatakkoord moet dus zorgen voor nog eens 49 Mton minder broeikasgassen in het jaar 2030.

Opgaves per sector

De opgaves per sector zijn als volgt verdeeld:

 • Elektriciteit 20,2 Mton
 • Industrie 14,3 Mton
 • Gebouwde omgeving 3,4 Mton
 • Mobiliteit 7,3 Mton
 • Landbouw en landgebruik 3,5 Mton

Resterende uitstoot

Als aan de opgaven wordt voldaan, blijft er per sector een rest-uitstoot over van respectievelijk:

 • Elektriciteit 12,4 Mton
 • Industrie 35,7 Mton
 • Gebouwde omgeving 15,3 Mton
 • Mobiliteit 25 Mton
 • Landbouw en landgebruik 28 Mton

Uiteindelijk moet de uitstoot in Nederland in 2050 omlaag met 90% of meer, naar maximaal 11 tot 23 Mton.