Op welk wetenschappelijk onderzoek baseert het Klimaatberaad zich?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, beoordeelt de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke discussies. Het klimaatpanel bestaat uit honderden experts van over de hele wereld en met verschillende achtergronden. Elke paar jaar publiceren zij een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Deze rapporten zijn de basis voor het Klimaatakkoord van Parijs dat 195 landen hebben ondertekend, en voor het eigen klimaatbeleid van de meeste landen.

Afspraak over de maximale stijging van de temperatuur

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben de 195 landen met elkaar afgesproken dat de wereldtemperatuur niet meer dan 2°C mag stijgen, en liever nog met minder dan 1,5°C. Deze afspraak is de basis voor de klimaatdoelen van de landen in de Europese Unie (EU) en het Nederlandse kabinet.

Opdracht van het kabinet aan het Klimaatberaad

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder koolstofdioxide (CO2) moet uitstoten (dan in 1990). Dat is meer dan de EU-landen samen als doel hebben (40%). Nederland wil de andere landen daarmee stimuleren om hun doel te verhogen en in 2030 samen 55% minder CO2 uit te stoten.

Het kabinet heeft het Klimaatberaad opdracht gegeven om plannen te maken hoe Nederland zijn doel kan bereiken. Het Klimaatberaad moet dus zorgen dat met de uitvoering van de plannen 49% minder CO2 wordt uitgestoten in 2030, en helemaal geen CO2 meer in 2050.