Op welk wetenschappelijk onderzoek baseert het Klimaatberaad zich?

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, beoordeelt de wetenschappelijke onderzoeken naar klimaatverandering en volgt de wetenschappelijke discussies. Het klimaatpanel bestaat uit honderden experts van over de hele wereld en met verschillende achtergronden. Elke paar jaar publiceren zij een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Deze rapporten zijn de basis voor het Klimaatakkoord van Parijs dat 195 landen hebben ondertekend, en voor het eigen klimaatbeleid van de meeste landen.

Afspraak over de maximale stijging van de temperatuur

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben de 195 landen met elkaar afgesproken dat de wereldtemperatuur niet meer dan 2°C mag stijgen, en liever nog met minder dan 1,5°C. Deze afspraak is de basis voor de klimaatdoelen van de landen in de Europese Unie (EU) en het Nederlandse kabinet.

Voor meer achtergronden over deze internationale afspraken en de bijdrage van Nederland daarin, zie ook de Academielezing van PBL door prof. Detlef van Vuuren (8-6-2021).