Wat zijn de mogelijkheden voor kernenergie als optie in de energietransitie?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in april 2018 de kosten berekend van verschillende pakketten van maatregelen in de energiehuishouding die de doelstelling van het Klimaatakkoord kunnen helpen realiseren. In die berekeningen is ook kernenergie meegenomen.

PBL heeft een pakket doorgerekend waarin voor 2030 één extra kerncentrale van 1600 megawatt wordt ingezet. Dat zou goedkoper kunnen uitpakken dan extra windturbines op zee, maar het gaat om een grote investering met aanzienlijke risico’s op kostenoverschrijding.

In de berekeningen voor verschillende opties voor 2030 concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving echter dat de bouw van een nieuwe kerncentrale (zoals bij centrales in aanbouw in Hinkley Point in Groot Brittanië en Flamanville in Frankrijk) meer dan tien jaar in beslag neemt. Dat maakt het, aldus PBL, twijfelachtig of kernenergie voor 2030 een bijdrage kan leveren aan emissiereductie van CO2. Daarvoor zou tenminste een stimuleringsregeling moeten komen, maar ‘op dit moment is er geen draagvlak om zo’n regeling te initiëren’.

Internationale studies laten zien dat kernenergie mogelijk kan bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Ook daarvoor geldt dat stimulering door de overheid nodig zal zijn.